Honlapunkon sütiket (cookie) használunk, hogy a kiszolgálást személyre szabhassuk, és szolgáltatásaink minőségét folyamatosan javíthassuk.
Böngészője beállításával tilthatja a sütik használatát. Szolgáltatásaink igénybe vételével tudomásul veszi a fentieket. További részletek | Rendben
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Pályázati információk
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Építési termékek jogszabály változása

Az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási Irodája nevében szeretnénk felhívni a figyelmét, illetve segítséget nyújtani a hamarosan – 2013.07.01-től – érvénybelépő jogszabályváltozás kapcsán szükséges tudni- és tennivalókhoz.

Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségigazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM - GKM - KvVM együttes rendelet 2013.07.01-én érvényét veszti és helyébe lép az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (CPR).

A fenti jogszabályváltozás egyik lényeges eleme, hogy a megfelelőségigazolás fogalomkörét, vagyis a termékre vonatkozó műszaki specifikáció követelményeinek való megfelelőség igazolását felváltja az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése fogalomkör.

Az építési termékek gyártóinak meg kell határozniuk és a forgalomba hozatalkor deklarálniuk kell a termékek alapvető termékjellemzőikre vonatkozó teljesítményét, amely összevethető egy adott építmény esetén a tervező által előírt követelményekkel, figyelembe véve a tagállami előírásokat is.

Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló ún. rendszerek lényegében a korábbi megfelelőségigazolási módozatokat takarják. Változások előfordulnak, például a korábbi (2) módozat megszűnt és az első típusvizsgálatot a terméktípus meghatározása váltja fel, melynek keretében a vizsgálaton kívül típusszámítás, szabványokban szereplő táblázatos értékek vagy a termék leíró dokumentációjának használata is lehetséges.
Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek keretében a gyártóknak és a bejelentett szerveknek lényegében ugyanazon feladatokat kell elvégezniük, mint a korábbiakban (ld. a mellékelt tájékoztatót!).

A különbség és egyben a gyártók jelenlegi legfontosabb tudnivalója, hogy a forgalmazáskor a termék mellé adott Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot 2013.07.01-től az ún. Teljesítménynyilatkozat váltja fel.

A Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU RENDELETE átmeneti rendelkezései szerint (66. cikk) kiállítható a 2013.07.01 előtt kiadott megfelelőségi tanúsítvány, üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány, illetve első típusvizsgálati jegyzőkönyv alapján, vagyis a korábbiakban jogszerűen forgalomba hozott építési termékek az új rendeletnek megfelelő terméknek tekintendők.

A Teljesítménynyilatkozat tartalmát/formáját a 305/2011/EU RENDELETE III. melléklete egy az egyben tartalmazza, kérjük, hogy e szerint készítsék el a saját nyilatkozataikat!

  • A nyilatkozatot terméktípusonként célszerű elkészíteni, mert egyértelműen meg kell adni a terméktípus azonosítóját, a felhasználási területet, a vonatkozó műszaki előírást, a gyártó azonosítását.
  • Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert, ami lehet (1), (1+), (2+), (3) vagy (4).
  • A bejelentett szerv nevét, azonosítóját, amely terméktanúsítást (1), (1+) esetekben / üzemi gyártásellenőrzés tanúsítást (2+), illetve terméktípus meghatározást (3) végzett és az annak megfelelő dokumentumot adta ki.
  • A nyilatkozatban megadandó a termék teljesítménye a vonatkozó műszaki előírásban meghatározott alapvető jellemzők tekintetében a felhasználási terület függvényében szintekkel (számérték), osztályokkal, illetve leírással.

A teljesítménynyilatkozat kiadása kizárólag a gyártó feladata és felelőssége, melyet aláírással is igazol.

Hirdetmények

Eladó szegedi ingatlan

Partnereink, támogatóink

Széchenyi 2020 Pályázóknak Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektjeink

KEOP-7.9.0/12-2014-0035 Az Erzsébet-program végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális campusok létrehozásáról szóló Kormány előterjesztésben nevesített egyes létesítmények energiahatékonysági beruházásainak előkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0015 Állami közfeladat-ellátásban alkalmazandó energiamenedzsment eszközök elemzése és széleskörű alkalmazásukra fejlesztési program kidolgozása
KEOP-7.9.0/12-2013-0016 A Termékpálya alapú modellek integrálása a kistelepülési energiagazdálkodási rendszerek kialakításába
KEOP-7.9.0/12-2013-0017 A Nemzeti Megújuló Energiatérkép elkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0034 Zöld Monitoring Program: stratégiai és értékelési keretrendszer az EU támogatású projektek zöldgazdaság-fejlesztési és éghajlatvédelmi teljesítményértékeléséhez
KEOP-7.9.0/12-2013-0035 Fenntartható települési energiagazdálkodási modellek és fejlesztési program kidolgozása a 40.000 lélekszám feletti települések számára
Copyright © 2012-2016 ÉMI