Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Digitalizáció, hatékonyság és fenntarthatóság – kulcsszavak az építőiparban

Június 10-én rendezték meg a hazai építéságazat egyik legfontosabb szakmai eseményét, az Építőipar 2021 konferenciát. A rendezvényen a szektor meghatározó szereplői vettek részt, így az ÉMI sem hiányozhatott. Az utóbbi időszak kulcsfontosságú dokumentuma az ágazatban, a június elején megjelent Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia. Erről, és az ÉMI iparágban betöltött szerepéről tájékoztatta az Építőipar 2021 konferencia résztvevőit délutáni előadásában Gyutai Csaba, a vállalat vezérigazgatója.

A szakmai esemény délelőtti szekcióiban az építéságazat hatékonysági és termelékenységi problémáira több előadó, illetve panelbeszélgetésben résztvevő szakember rámutatott. Ezen felül kulcsfontosságú ügyként jelölték meg az építőanyagok, és főként az alapanyagok hiányának problémáját, ami az elmúlt időszak drasztikus áremelkedését okozta az ágazatban. A Kormány által elfogadott Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia több más mellett ezekre a problémákra is választ kíván adni – erre is rámutatott előadásában Gyutai Csaba, az ÉMI vezérigazgatója.

Elmondta, az ÉMI az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézményeként vett részt a Stratégia előkészítő munkájában, aminek során közel hatvan éves hazai és nemzetközi szintű szakmai tapasztalatát kamatoztatta. A cégvezető kiemelte, az ÉMI az elmúlt két évben kiemelkedő fejlődésen ment keresztül, sikerült újrapozícionálni a vállalatot, és számos, az építéságazat fejlesztését, innovációs képességének erősítését támogató feladatot lát el. Így többek között a hazánkban forgalmazni, gyártani kívánt építőanyagok megfelelőségértékelése, minőségvizsgálata; a nagyberuházások minőségi megvalósulását szolgáló terv- és műszaki ellenőrzése, lebonyolítása; az építéságazat és az épített környezet fejlesztését célzó stratégiai programok, szakértői közreműködői és támogatáskezelői feladatok; hazai és nemzetközi innovációs együttműködések; az építésügyi műszaki szabályozás; vagy a hazai és nemzetközi építéságazatban szerzett tudás, tapasztalat és jó gyakorlatok kamatoztatása. Az ÉMI nagyberuházások során ellátott feladatai közül Gyutai Csaba kiemelte a zalaegerszegi hadiipari beruházás, a Lynx-üzem műszaki ellenőri teendőit, illetve hogy a Budai Vár műemléki rekonstrukciója is a vállalat felügyelete alatt zajlik, az új feladatok közül pedig a debreceni oltóanyaggyárat említette. Hozzátette, az ÉMI kiemelkedő sikerrátával pályáz meg nemzetközi kutatás-fejlesztési kiírásokat, és hazánkban az egyik legnagyobb mennyiségű és minőségű ilyen projektet kezel. Ezek elsősorban építőipari innovációs fejlesztéseket szolgálnak – emelte ki az ÉMI vezérigazgatója.

 

Gyutai Csaba rámutatott, az építéságazat helyzetelemzése kapcsán van két adat, amelyről nem beszéltek a konferencia előadói, azonban rendkívül figyelemreméltó információk: uniós szinten, az összes foglalkoztatott és az összes vállalkozás 3-3,5%-át adja a magyar építéságazat, amiből az következne, hogy a kibocsátásunk is 3% körüli. Ez azonban nem így van – szögezte le az ÉMI vezetője – a gazdasági teljesítményből csupán 1%-ot birtoklunk, ami hatékonysági problémát jelez. Hozzátette, az építőipar cégek nagy része (98%) 10 főnél kevesebbet foglalkoztat – amire a konferencia többi előadója is rámutatott –, tehát némi koncentrációra szükség lenne a hatékonyság növelése érdekében.

Az előadásában bemutatott elemzésekből kiderül, az építőipar gazdasági termelésből való részaránya 6,5%, az építésgazdaság esetében ez a mutató pedig 11-12%, tehát magas a gazdaságban betöltött súlya, amire büszke lehet az ágazat.

A járvány megközelítőleg 11%-os visszaesést okozott a szektorban, amiből 4-5%-ot már ledolgozott a szektor. Gyutai Csaba elmondta, optimista a visszaépülés tekintetében, a konferencián korábban elhangzott 3 év helyett úgy véli, 2 év elegendő lesz, hogy az ágazat visszatérjen a 2019-es eredményekhez. Az építési anyagok áremelkedésével kapcsolatban azonban úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy nem várható év végére a rendeződés, ahogyan az a konferencia témában folytatott panelbeszélgetésében elhangzott – tőzsdei szakértők ugyanis az acél, és más fémtermékek tekintetében további áremelkedés prognosztizálnak, ami akár jövő év első feléig kitarthat.

Az építőipar egyik fontos mutatója, hogy mennyien tanulnak az ágazatban, és lesz-e utánpótlás, lesz-e munkaerő – szögezte le Gyutai Csaba. Az adatokat tekintve hozzátette, a szakképzésben tanulók nagyjából 87%-a azonnal munkát kap az iskola befejeztével, ami jobb mint az EU-s átlag, a hazai ágazatból azonban megközelítőleg 40-50 ezer munkaerő hiányzik. Rámutatott, míg például villanyszerelő, vagy kőműves szakmákban viszonylag elfogadható az oktatásban résztvevők száma, bádogosnak alig több mint tíz ember tanul, ha pedig folytatódik ez a tendencia, abból az következik, hogy néhány év múlva nem lesz ilyen szakember hazánkban.

Az ÉMI vezérigazgatója előadásában felhívta a figyelmet, az új paradigmának, és az építésgazdasági stratégiának egy fontos célkitűzése, hogy az építőiparra ne önálló entitásként tekintsünk, hanem a körforgásos gazdaságba építsük be.

A Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia kapcsán Gyutai Csaba elmondta, az ágazat szereplői is megfogalmazták a számukra fontos tényezőket. Így tervezhető építőipari rendelésállományt, gyors kifizetésekkel zajló és kiszámítható közmegrendeléseket, egyszerűbb engedélyezési eljárásokat, a szakképzett munkaerőállomány biztosítását, valamint az építőipar stratégiai ágazatként történő továbbfejlesztését tartják prioritásnak. Az egyszerű engedélyezési eljárások kapcsán a cégvezető hozzátette, e téren nagyon sok előrelépés történt, korábban a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs tagjaként is tapasztalta, hogy számos, az építőipartól érkezett javaslatot tudtak a szabályozásba beépíteni. A megrendelői, beruházói oldal számára a hazai és dolgozni akaró vállalkozói réteg, a megfizethető árú, minőségi, valamint könnyű és gyors építkezések a fontos tényezők. Gyutai Csaba megjegyezte, e téren is hatékonysági kérdések merülnek fel.

Az ágazati szereplők által megfogalmazott prioritásokat is figyelembe véve kerültek megállapításra az ágazat főbb beavatkozási területei, melyek közül a legfontosabbak között az építőanyag-ipar reformja, a termelékenység és hatékonyság tartós növelése, az építésügyi szabályozási és intézményi környezet felülvizsgálata és egyszerűsítése, a tudás- és technológiai bázis alapjainak megteremtése, valamint a hazai tulajdoni arány növelése volt.

Ezek alapján – tájékoztatott az ÉMI vezérigazgatója – a Stratégia termelékenység- és hatékonyságnövelésre irányulóan 14 intézkedései fókuszpontot határozott meg, mint: a minőségi megfelelőségi terv alkalmazása (MMT), ami egyfajta minőségbiztosítási folyamat, melynek a jogszabályi, rendelete oldala rendelkezésre áll, és több olyan nagyberuházáson alkalmazzák, amelynek az ÉMI is szereplője. A gyártás- és építőipari termékek minőségbiztosításának fejlesztése, így a vizsgálatok hatékonyságnövelése érdekében az ÉMI-nél laborkorszerűsítés zajlik majd. A stratégia által megfogalmazott fókuszpont továbbá, hogy összehasonlíthatóvá váljanak a nagyberuházások ár szempontjából, ennek érdekében megtörténik a közberuházások építőipari referencia adatbázisának kiépítése. Gyutai Csaba elmondta, cél az is, hogy a bányanyitások engedélyezési eljárása könnyebb legyen az építőipari nyers- és alapanyagtermelés ellátásbiztonságának garantálása érdekében. Mindemellett a stratégia lényeges eleme a kivitelezői, tervezői, műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői felelősségbiztosítási rendszer kiterjesztésre kerüljön, ami a cégvezető szerint nyugati példák alapján is indokolt.

A Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia által megfogalmazott, és a fenntarthatósághoz, innovációhoz és digitalizációhoz kapcsolódó cél az elmúlt években elindult és népszerű ÉPÍTŐ támogatási programok folytatása, melyhez 2022-2023-ban további 12-12 milliárd forintnyi keretösszeget szándékozik biztosítani a kormány – tájékoztatta az Építőipar 2021 konferencia résztvevőit az ÉMI vezérigazgatója. Hozzátette, a 2021-es, 10,5 milliárd forintos keretösszegű, az ÉMI által kezelt támogatási program jelenleg az értékelési szakaszban van.

Annak érdekében, hogy az építtetők, elsősorban a családi házas építtetők jó és kézzel fogható mintákat lássanak, a Stratégia célkitűzése, hogy létrejöjjön egy komplex építőipari tájékoztató központ, ahol minden lényeges információ megtalálható majd az innovatív, fenntartható építéshez és felújításhoz. Ez a központ az ÉMI szentendrei Tudományos és Technológiai Ipari Parkjában valósul majd meg, aminek az alapjait már megteremtette a 2019-ben nagy érdeklődésre számot adó Solar Decathlon Europe innovációs házépítő verseny és kiállítás. A cégvezető kiemelte, a központ kiépítésével az ÉMI célja, hogy jó példákkal segítsék a házépítőket és felújítókat a költséghatékony és fenntartható építkezések megvalósulásában.

A Stratégia innovációhoz és fenntarthatósághoz kapcsolódó további célkitűzései az életciklus-szemlélet bevezetése az építőiparban, tehát a beépítésre kerülő anyagok életút-követése, az építési, bontási hulladékok újrahasznosítási arányának javítása. A termékek életútkövetésével kapcsolatban Gyutai Csaba elmondta, a célzott intelligens és elektronikus szállítólevelek azt szolgálják majd, hogy a beruházásokon a legjobb minőségű és ellenőrzött, minden feltételnek megfelelő anyagok kerüljenek beépítésre. Mindezeken felül cél további, az ágazat digitalizációját erősítő javaslatok kidolgozása, mint például az épületinformációs modellezés, a BIM térnyerésének növelése.

Mindezekben az ÉMI, a hazai építéságazat meghatározó szereplőjeként partner, előadása zárásaként pedig az ÉMI vezérigazgatója, Gyutai Csaba azt hangsúlyozta „az építőiparban kulcsszavak a digitalizáció, a hatékonyság és a fenntarthatóság, melyek megvalósulásáért együtt kell dolgoznia az ágazati szereplőknek”.

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények
Feliratkozás hírlevélre

Partnereink

Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Copyright © 2012-2022 ÉMI