Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Energetikai tanúsítás

Főmérnökségünk (szakági laboratóriumok bevonásával) megbízás alapján épületek energetikai tanúsítását vagy akár teljes energetikai auditját végzi el. Épületenergetikai tanúsító szakértői jogosultsággal rendelkező építész, építőmérnök épületgépész-mérnök kollégáink munkáját korszerű diagnosztikai eszközök segítik (hőkamera, Blower-door berendezés, adatgyűjtők). Szakembereink az átlagosnál nagyobb vagy bonyolultabb eseteket is sikerrel megoldják.

Néhány gondolat az épületek energetikai tanúsításáról

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatályba lépését követően 2008 év derekáig kellett várni a 176/2008. (VI. 30.) Kormány Rendeletre, mely az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szól. A tanúsítás alapjául az épületek összesített energetikai jellemzője szolgál: az energetikai minőséget a vizsgált épület összesített energetikai mutatójának és a referenciaépület összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával jellemzi. (A referenciaépület az érvényes követelményszintnek felel meg, a vizsgált épülettel azonos geometriai jellemzőkkel és rendeltetéssel rendelkezik.)

Az épület összesített energetikai jellemzője: a ténylegesen elfogyasztott, vagy az épület szokványos rendeltetésszerű használatához kapcsolódóan a különböző igények kielégítéséhez szükségesnek becsült energia mennyisége, amely tartalmazza az épület primer energiában kifejezett, alapterületre vetített energiafogyasztását (kWh/m2,a), nevezetesen a következőket:

 • a fűtés és a légtechnika termikus fogyasztását (épülethéj és szellőzés veszteségei),
 • a nyereségáramok hasznosított hányadát,
 • a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,
 • a használati melegvíztermelés energiafogyasztását,
 • a világítás energiafogyasztását,
 • az aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerekből származó nyereséget,
 • a kapcsolt energiatermelésből származó nyereséget.

Az összesített energetikai jellemző követelményértéke az épület rendeltetésétől, valamint a felület/térfogat aránytól függ.
Az épületek összesített energetikai jellemzőjének számértéke nem haladhatja meg az épület felület-térfogat aránya és rendeltetésszerű használati módja függvényében a számítási összefüggéssel és diagram formájában is megadott értéket.

A lehetséges energetikai minőségi osztályok betűjele és szöveges jellemzése az 1. táblázat szerinti.

>

A+ <55 Fokozottan energiatakarékos
A 56-75 Energiatakarékos
B 76-95 Követelménynél jobb
C 96-100 Követelménynek megfelelő
D 101-120 Követelményt megközelítő
E 121-150 Átlagosnál jobb
F 151-190 Átlagos
G 191-250 Átlagost megközelítő
H 251-340 Gyenge
I 341< Rossz

1. táblázat

Milyen épületekre kell energiatanúsítványt készíteni?
A 176/2008. (VI. 30.) Kormány Rendelet a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épületek energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni. Amennyiben még nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó új építésű épületeket, valamint az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épületeket.

Nem terjed ki a rendelet hatálya:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • a hitéleti rendeltetésű épületre;
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • a műhely rendeltetésű épületre;
 • a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Mikor és kinek kell tanúsítványt készíttetni?

Új épületek esetében az energetikai tanúsítványt a 2006 májusát követően indult eljárásokban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni. A tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig).
Az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén az épület üzemeltetője készítteti el a tanúsítványt. Az ilyen épületek esetében a tanúsítvány összefoglaló lapját az épület közhasználatú részében jól látható helyen kell kifüggeszteni. A kifüggesztett tanúsítvány mellett feltüntethető az előírt vagy ajánlott belső hőmérséklet és a tényleges belső hőmérséklet értéke, illetve további energetikai adatok, így különösen a megújuló energia felhasználása.
Meglévő épületek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja, a bérlőnek bemutatja.

Nem kell tanúsítványt készíteni

 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
 • az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy éves, vagy annál rövidebb idejű bérbeadása
 • esetén.

Kapcsolódó oldalaink

Jogi háttér Rólunk

Partnereink

Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Copyright © 2012-2021 ÉMI