Magyar CIB Student Chapter

Az Építési Kutatás-fejlesztési Nemzetközi Tanács (angol neve: International Council for Research and Innovation in Building and Construction; rövidítve: CIB) mindmáig a legmagasabb tudományos fórum az építésügy területén. 1953-ban alapították. A CIB rövidítés a korábbi francia elnevezésből (Conseil International du Bâtiment) származik, a hivatalos nevük 1998. óta International Council for Research and Innovation in Building and Construction, a francia eredetű rövidítést azonban megtartották. A tagok között több mint 70 országból származó egyetemek, kutatóintézetek, cégek és magánszemélyek találhatók. Jelenleg több mint 50 munkacsoport és kutatási csoport tevékenykedik a szervezeten belül.
 
CIB honlapja:
www.cibworld.nl 
 

 

Feliratkozás a CIB hírlevelére:
http://cibworld.xs4all.nl:8080/fmi/xsl/mail/addrecord.xsl?-findany

A CIB tagsággal rendelkező egyetemek hallgatói CIB Student Chapter szervezett csoportot alapíthatnak. Jelenleg a világon 20 CIB Student Chapter tevékenykedik (köztük: Delfti Műszaki Egyetem, Eindhoveni Műszaki Egyetem, Gävlei Egyetem, Hong Kongi Egyetem, Malajziai Műszaki Egyetem, Texasi Egyetem, Tsinghuai Egyetem, Marai Műszaki Egyetem, Salfordi Egyetem, stb.).

Az alábbi öt építési szakterületet érintő felsőfokú képzésben résztvevő magyar egyetemi kar részvételével 2007 végén megalakult a Magyar CIB Student Chapter:
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Építészmérnöki Kar,
 • Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma - Műszaki Kar,
 • Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar,
 • Szent István Egyetem - Ybl Miklós Építéstudományi Kar,
 • Széchenyi István Egyetem - Műszaki Tudományi Kar.
Az egyetlen teljes jogú CIB tagsággal rendelkező hazai intézetként az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szervezői és koordinátori szerepvállalásával szeretné segíteni és támogatni a hazai ifjú kutatók nemzetközi kutatómunkába való bekapcsolódását.

A magyar az első „nemzeti” Student Chapter, a többi Student Chapter egy-egy egyetemhez tartozik. A nemzeti Student Chapter kezdeményezésünket a CIB vezetőségében is elismerés övezi. E sajátságunkból adódóan számos karok közötti – nemzeti szintű – tevékenységet is végzünk, pl. összehangolt TDK tevékenység.

Tevékenységeink
:
 • Hallgatók motiválása a tanszéki kutatásokban való részvételre, pl. TDK útjá n,
 • Hallgatók tudományos konferencián való részvételének segítése, ösztönzése,
 • Részvétel a CIB munkabizottságaiban (Working Commissions / Task Groups),
 • Össze hangolt TDK,
 • Egyetemközi kapcsolatok erősítése,
 • Hazai / nemzetközi hallgatói konferencia szervezése,
 • Kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere más országokban lévő Student Chapterekkel.

A Student Chapter tagjai
: TDK hallgatók, PhD hallgatók, fiatal kutatók / oktatók.

A CIB tagság több területen nyújt lehetőségeket:
 • A Student Chapter mind a TDK dolgozatot készítő, mind a PhD képzésre jelentkező hallgatók részére előkészítést nyújt a tudományos életbe történő bekapcsolódásra,
 • Az egyetemek fiatal kutatói részére lehetőség a nemzetközi kutatási projektekben való részvételre,
 • A doktori iskolába jelentkezők részére a különböző nemzetközi kutatási te rületeken kínál mobilitási és publikációs lehetőségeke t,
 • CIB által szponzorált, koszponzorált konfer enciákon, szemináriumokon való kedvezményes részvétel,
 • Értesülés az építésügyi kutatás-fejlesztési hírekről, konferenciákról, projektekről a CIB havonta megjelenő hírlevelén keresztül,
 • Részvétel a szakterületekre specializálódott CIB munkacsoportokban: W – Working Commissions, TG – Task Groups.
Ezen felül a CIB az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 • Különféle klubok (pl. a Dean’s Club a különböző egyetemek dékánjai számára alakult),
 • Könyvtár a CIB tagok részére ingyenesen letölthető dokumentumokkal,
 • ICONDA: online adatbázis a CIB keretén belül elkészült publikációk, könyvek, és újságok részére,
 • Honlap, a tagok részére elérhető és letölthető adatbázisokkal.
A CIB Student Chapter előnyei:
 • A kutatások iránt érdeklődő hallgatók bevezetése a nemzetközi kutatási projektekbe, folyamatokba,
 • A hallgatók kapcsolatot teremthetnek a CIB különböző szakértőivel, akár interkontinentális telekonferencia keretén belül,
 • PhD konferenciák rendezése,
 • Hallgatói szekciók szervezése CIB konferenciákon.

Információk CIB Student Chapter alapításához és segédlet

Jelentkezés a 2006. évi Gyula Sebestyén Award (új nevén Sebestyén Future Leaders Award) keretében létrehozott CIB Young Researchers Network (ld. CIB hírlevél) levelezési listára: cib-yrn-subscribe@yahoogroups.com 

Kapcsolattartók elérhetőségei