ÉMI NONPROFIT KFT.
LAKÁS-INNOVÁCIÓS DIVÍZIÓ
 


A Lakás-innovációs Divízió (LID) főbb tevékenységi köre.

A divízió a végelszámolással megszüntetésre kerülő Magyar Lakás-innovációs Kht. lakástámogatásokhoz kapcsolódó pályázatkezelési feladatait vette át..
 

A divízió feladatait a 2007. szeptember 24-én aláírt közhasznú szerződés a következőképp rögzíti: „Az Előirányzatok működtetésével kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályok szerint, ezen belül különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, a lakásprogramokhoz kapcsolódó előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2006. (BK 23.) ÖTM utasítás, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter vonatkozó rendeleteinek és utasításainak megfelelően köteles ellátni.”

A divízió jelenleg az alábbi pályázatok kezelését látja el:
 

Pályázati kód A pályázat célja A támogatás forrása
LKFT-2006-LA-2 Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása Egyéb lakástámogatások
előirányzat / Lakóépületek
és környezetük felújításának
támogatása előirányzat
LKFT-2006-LA-7 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása Egyéb lakástámogatások
előirányzat / Lakóépületek
és környezetük felújításának
támogatása előirányzat
LBT-2006-LA-8 Lakbértámogatás Lakbértámogatás
előirányzat
LFP-2008-LA-2 Az iparosított technológiával épült lakóépületek energimegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat
LFP-2008-LA-7 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat
LFP-2008-LA-9 A távhővel ellátott lakóépületek
lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelésének
támogatása / Öko-Program
Öko-Program előirányzat
 
LFP-2009-LA-7 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat
LFP-2009-LA-9 A távhővel ellátott lakóépületek
lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelésének
támogatása / Öko-Program
Öko-Program előirányzat
  

A pályázatok feldolgozáshoz kapcsolódó feladatai a következők:

  • a benyújtott pályázatok nyilvántartása;
  • pályázatok döntés elők észítése;
  • a támogatott pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések megkötése;
  • a támogatások folyósítása;
  • helyszíni ellenőrzések végzése;
  • a támogatások forrását képező előirányzatok könyvelése és az előirányzatok éves költségvetési beszámolóinak elkészítése;
  • az új pályá zat i rendszerek fogadására való felkészülés.

A divízió közel 10.000 pályázatot tart nyilván, melyből mintegy 3000 folyamatban lévő pályázatot kezel.
 

   
Cím: ÉMI Nonprofit Kft.
Lakásinnovációs Divízió
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:
 
1518 Budapest, Pf. 57.
Telefon:
 
+36 (1) 372-6590
Telefax:
 
+36 (1) 209-1107
E-mail: LID@emi.hu

Divízió vezető:
E-mail:

Bíró Marianna
MBiro@emi.hu