AMIT A BAUXITBETON ADATTÁRRÓL TUDNI KELL

Az Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.) – jogelődjeit is beleértve - 1968 óta folyamatosan végzi a bauxitbeton felhasználásával létesült épületek vizsgálatát. Ezen tevékenysége keretében nyilvántartja és elemzi az általa, illetve társintézmények valamint a magánszakértők által készített szakvéleményeket, továbbá műszaki szempontból véleményezi a bauxitbeton részeket is érintő épületátalakítási, ráépítési terveket. Az ÉMI Nonprofit Kft. a tevékenysége során keletkezett illetve birtokába került dokumentumokat irattározza és a benne lévő információkat feldolgozza. E tevékenység eredménye a Bauxitbeton Adattár.

A bauxitbeton kötőanyagát, az alumíniumcementet - 1928 és a negyvenes évek vége között használták Magyarországon. Alkalmazása meggyorsította és gazdaságossá tette a munkát, mivel a beton a hagyományos portlandcementtel készítettel ellentétben egy-két nap alatt megszilárdult. Az 1930-as években - főleg Budapesten - igen sok lakó-, köz-, és ipari épület készült bauxitbeton alkalmazásával, és ez a folyamat 1942-ig tartott. A háború alatt védműveket, bunkereket építettek belőle, a negyvenes évek végén pedig sűrűn használták a háborús károk helyreállítására.

A '60-as évek végére egyértelművé vált, hogy a megszilárdulás után sajátos kémiai reakciók indulnak meg a bauxitbeton anyagában és ezek szilárdságcsökkenéshez vezetnek. A több mint harmincéves vizsgálati tapasztalat alapján - az ismételt vizsgálatok tanúsága szerint – megállapítható, hogy a szilárdságcsökkenés sebessége a korábban feltételezettnél kisebb, de nem elhanyagolható mértékű. A tényleges helyzetet tovább ronthatják olyan kedvezőtlen környzeti hatások, mint a nedvesség és a magas hőmérséklet. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a bauxitbeton eleve kisebb szilárdságú, mint a portland cement felhasználásával készült beton. Ezért szükséges a bauxitbeton szerkezetek rendszeres és szakszerű megfigyelése, valamint időszakos műszeres vizsgálata.

A bauxitbeton anyagú szerkezettel rendelkező épületek nyilvános adatainak „Bauxitbeton épületek adatbázisa” az ÉMINFO közcélú építőipari Internetes szolgáltatás segítségével érhető el. Az adatbázisban szereplő épületekről az alábbi adatok és jellemzők tudhatók meg:  

  • adattári szám
  • pontos cím (megye, település, utca, házszám stb.)
  • helyrajzi szám
  • az építés időpontja
  • az épület jellege

Részletesebb információ, tájékoztatás – térítéses szolgáltatásként – az ÉMI Nonprofit Kft. Tartószerkezeti és Mélyépítési Tudományos Osztályán kapható. A konzultációs igény az alábbi elérhetőségünkön jelezhető.

  
Cím:ÉMI Nonprofit Kft.
Tartószerkezeti és Mélyépítési Tudományos Osztály
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:
 
1518 Budapest, Pf. 69.
Telefonos információk:
 
Király Péter, Kornéli Ferenc
Telefon:
 
+36 (1) 372-6166
E-mail:bauxitbeton@emi.hu