AMIT AZ ÉME ADATBÁZISRÓL TUDNI KELL

Az érvényes Építőipari Műszaki Engedélyek (ÉME) adatbázis az ÉMINFO közcélú építőipari Internetes szolgáltatás segítségével érhető el.
 

Az ÉME adatbázis tartalmazza az „Építőipari Műszaki Engedély” okirat első és hátsó oldalán, valamint az esetleges pótlapokon lévő adatokat, műszaki jellemzőket. Az anonim felhasználók csak az első oldalt tekinthetik meg, a regisztrált felhasználók - ha ehhez az ÉME kérelmezője hozzájárult - a hátsó oldalt és az esetleges pótlapok tartalmát is.

Az érvénytelen (hatályát vesztett) ÉMÉ-k közül az ÉMINFOcsak a 2003. II. félévétől érvényüket vesztett okiratok listáját tartalmazza.

A hatályban lévő ÉMÉ-k alkalmazásával összefüggő feltételeket az ÉMI Nonprofit Kft. rendszeresen ellenőrzi.

A termékek vásárlóinak, felhasználóinak, esetleges forgalmazóinak, az építési és ellenőrző hatóságoknak joga és érdeke, hogy az újfajta építési termékek esetében az ÉME meglétét kérjék és annak feltételeit megismerjék, ellenőrizzék. Az ÉME adatbázis ezen jog és érdek érvényesítését szolgálja. Az ÉMÉ-kről az Interneten közölteknél bővebb információt, hiteles másolatot lehet kérni, az erre vonatkozó írásos kérelem alapján, azonban az ennek alapján kiadott információk és átadott dokumentumok semmilyen módon sem sérthetik sem az ÉME címzettjének, sem az ÉMI Nonprofit Kft-nak a jogait és jogos érdekeit. Az ÉME okirat másolatát kérő űrlap a "Formanyomtatványok" menüpont alatt érhetö el.
 

Az ÉME okiratok műszaki és jogi státusza

Az 1997. évi LXXVIII-as törvény felhatalmazása alapján kiadott 39/1997. (XII.19.) KTM-IKIM együttes rendeletében vált ismertté az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME), mint az újfajta építési célú termékek műszaki szabályozásának alkalmazása. (Az ÉME a korábbi szabályozási forma, az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány (ÉAB) "kiváltása".) Az ÉME vonatkozásában az aktuális jogszabály a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM sz. együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól.

Fontos körülmény, hogy ÉME alkalmazása az újfajta termékek körében (vagyis azon termékek esetében, amelyek a magyarországi építőipari szakmai területen eddig még alkalmazásban nem voltak és rájuk érvényes más műszaki szabályozás nincs), ez az egyedüli szabályozás, amely megteremti a termékek forgalomba hozhatóságának, felhasználhatóságának feltételeit.

Ez a szabályozási forma teljesen összhangban van az Európai Unió országaiban is ismert gyakorlattal, megfelelője az Európai Műszaki Engedélynek.

E szabályozási dokumentum kidolgozására a hivatkozott rendeletekkel összhangban és az abban szereplő jogkörükben az IKIM minisztere egyedül az az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Nonprofit Kft. jogelődjét, az Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Kht.-t (ÉMI Kht.) jogosította fel.

Az ÉME beszerzésének kötelezettje az a magán vagy jogi személy, aki az érintett terméket Magyarországon forgalomba hozni vagy felhasználni szándékozik, függetlenül attól, hogy a termék hazai vagy külföldi eredetű.

Az ÉME kiadása - az ÉMI Nonprofit Kft-ben alkalmazott és itt az érdeklődők által megismerhető eljárásrend szerint, az eljáráshoz kapcsolódó feladatok költségeinek ÉMI Nonprofit Kft. általi felszámítása mellett történik.

Az ÉME - fentiekből eredően - az adott termékre, termékcsoportra, termékcsaládra a számításba vett felhasználási területtől függően részletesen meghatározza a felhasználásukkal összefüggő alkalmazási feltételeket. Egyidejűleg - ugyancsak összhangban az EU gyakorlatával és előírásaival - meghatározza azon kötelezettségeket, melyek szerint a termékféleségek megfelelőségét igazolnia kell a gyártónak vagy a felhatalmazott képviselőjének.

A törvény által előírt hazai megfelelőség-igazolási eljárások módozata lehet vagy egy független terméktanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítványa, vagy a gyártó megfelelőségi nyilatkozata.

Az ÉME adatbázisban az érvényes és az érvénytelen Építőipari Műszaki Engedélyek adatbázisait nézheti meg. Az adatbázison belül lehetősége van a kiadott okirat megtekintésére is.

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Partnerünk!

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint az építési termékek területén feljogosított jóváhagyó, illetve kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet az alábbiakra hívja fel a szíves figyelmüket.

A közelmúltban több esetben derült fény arra, hogy az ÉMI által kiadott dokumentumokat/okiratokat sajnálatos módon hamisítják. Fentiek okán kérjük, hogy a különböző eljárások során Önök elé kerülő, az ÉMI által kiadott dokumentumok (pl. Építőipari Műszaki Engedély, Megfelelőségi Tanúsítvány, Üzemi gyártásellenőrzési Tanúsítvány, stb.) érvényességét és valódiságát az ÉMI honlapján (www. emi.hu) található ÉMINFO adatbázisban legyenek szívesek ellenőrizni!

Budapest, 2012. július 3.

ÉMI Nonprofit Kft.

   
Cím: ÉMI Nonprofit Kft.
Informatikai Osztály
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:
 
1518 Budapest, Pf. 69.
Telefon:
 
+36 (1) 372-6168
Telefax:
 
+36 (1) 372-6108
E-mail: Informatika@emi.hu