ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME) MÁSOLAT KÉRELMEZÉSE

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében az érvényesség időtartama alatt az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartása mellett lehetővé tesszük az Építőipari Műszaki Engedélyek(ÉME) hozzáférhetőségét, beszerezhetőségét mindenki számára, aki valószínűsíti, hogy az információk megszerzésében szakmai tevékenysége alapján érdekelt.

Az ÉME címzettje az ÉME érvényességi idején belül jogosult a vele eredetileg kötött szerződés alapján átadott dokumentumokról hiteles másolatot vagy másolatot kérni, az Informatikai Osztály által vezetett szigorú nyilvántartás vezetése, a gazdasági igazgató által meghatározott aktuális díjtételek befizetése mellett azt megkapni.

További személyek is jogosultak az ÉMI Nonprofit Kft-től az adott ÉME-re vonatkozó bővebb információt kérni, az ennek alapján kiadott információk és átadott dokumentumok azonban semmilyen módon nem sérthetik sem az ÉME címzettjének, sem az ÉMI Nonprofit Kft-nak a jogait és jogos érdekeit.

Erre vonatkozó írásos kérelem alapján kiadásra kerülhet az ÉME másolata, amely mint műszaki specifikáció tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket, azok vizsgálati és ellenőrzési módszereit, az alkalmazási feltételeket és a megfelelőség igazolás módozatát. Az ÉME mellékletei, az ÉME kiadásának alapjául szolgáló vizsgálati jegyzőkönyvek, utóellenőrzési jegyzőkönyvek vagy más személyes információk betekintésre sem adhatók át harmadik félnek.

Az Építőipari Műszaki Engedélyt kizárólag az abban feltüntetett ÉME jogosultja használhatja fel műszaki specifikációként a termék megfelelőség igazolásához, a másolat alapján nincs ilyen lehetőség. Az ÉME másolatban szereplő információkat kizárólag az ÉME-ben megjelölt termékre, gyártóra és/vagy forgalmazóra vonatkoztatva lehet figyelembe venni tájékoztató jelleggel.

A hitelesített ÉME másolat kiadásának egyszeri térítési díja 5.000- (Ötezer) Ft + ÁFA, amelynek igazolt befizetése után a dokumentum személyesen átvehető az ÉMI Informatikai és Üzemeltetési Főosztályán vagy kérésre az ÉMI postai úton továbbítja a megjelölt címre. A befizetés történhet készpénzben az ÉMI Házipénztárában, vagy előre utalással az ÉMI Nonprofit Kft. 10023002-00286136-00000017 számú számlájára. Átutalás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: "ÉME másolat". A számlát az ÉME másolat kiadásakor kapja meg.

Az ÉME másolatot az Informatikai és Üzemeltetési Főosztály ÉME ügyintézője adja ki írásos igénylés alapján, az egyszeri díjtétel számla ellenében történt befizetését követően. A kérelem formanyomtatvány letölthető a honlapunkról is.

Nagyobb mennyiségű hitelesített ÉME másolat igénylése esetén - egyedi megállapodás alapján - kedvezményes térítési díj megállapítására is sor kerülhet. Ilyen esetben a dokumentumok átadásának és a térítési díj befizetésének feltételeit is a megállapodás tartalmazza.

Az ÉME másolat kiadását az „A” épület 104. helyiségében (Könyvtár) lehet kérelmezni hétfőtől csütörtökig 10-14 óra között, vagy telefonon előzőleg egyeztetett időpontban. A pénztári befizetés 10-14 óra között lehetséges.

Telefon: +36 (1) 372-6548.


Dokumentum neveDokumentum tartalmaDokumentum megnyitása/letöltése
KÉRE LEM Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) másolat kiadásáraKBiA-II-30-2010.09.01.
A dokumentum megnyitásához kattintson ide