enter / belépés (HTML) Építésügyi Minőségellenörző Innovációs Kht. Non profit company for quality control and innovation in building H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Tel / Phone: (36-1) 372-6100, Fax: (36-1) 386-8794, E-mail: info@emi.hu

AZ ÉMINFO ISMERTETÉSE

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMINFO Közcélú Építőipari Internetes Szolgáltatása segítségével a következő adatbázisok érhetők el:

 • ÉMI Minőségjelek (MJ)
 • Minősített Építési Vállalkozások (MV)
 • Építőipari Műszaki Engedélyek (ÉME)
 • Termék Tanúsítványok (MFT)
 • Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványok (ÜGYE)
 • Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványok (TMT)
 • Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolások (TMI)
 • Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvek (ETVJ)
 • Típusvizsgálati Bizonyítványok (TVB)
 • Alkalmazástechnikai Bizonyítványok (ATB)
 • Bauxitbeton épületek
 • Felvonó, mozgólépcső és mozgójárda ellenőrök
 • Tanúsított kéményépítők, szerelők

Az ÉMINFO látogatói az egyes adatbázisok tartalmát különféle csoportosításokban, nézetekben tekinthetik meg, és módjuk van – szövegelemek teljes vagy részleges megadásával – keresésre is. Egyes adatbázisoknál lehetőség van a kiállított okirat megtekintésére is.

Az ÉMINFO adatbázis használata ingyenes, a regisztráció díjtalan.

Az ÉME adatbázis vonatkozásában az anonim felhasználó csak a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM sz. együttes rendelet 5.§ 6. pontja szerint közzéteendő - az első oldalon lévő, - adatokat tekinthetik meg. Csak a regisztrált felhasználók jogosultak - ha ehhez az ÉME kérelmezője hozzájárult - a teljes ÉME okirat és nyilvános mellékleteinek megtekintésére.

A többi adatbázisban az anonim és a regisztrált felhasználó azonos jogokkal rendelkezik.

Az ÉMINFO egyes adatbázisai részét képezik az ÉMI Nonprofit Kft. elektronikus tanúsítási rendszerének.  Az elektronikus tanúsítás lényege, hogy az adott dokumentumhoz tartozik egy egyedi url, amin keresztül a dokumentumlapja közvetlenül elérhető az INTERNETen. Ez a módszer kizárja adokumentumok hamisításának lehetőségét.

Az ÉMINFO szolgáltatás jelenlegi formájában „bejáratás” alatt áll, az esetleges problémákért elnézést kérünk. Észrevételeiket, javaslataikat az informatika@emi.hu címre írt levélben kérjük közölni

Ha az Interneten publikált információkon kívül további adatokhoz is hozzá szeretne férni, esetleg konzultációs igénye van, azt az info@emi.hu címre írt levélben jelezheti.

Az ÉMINFO, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, adatbázisok vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az ÉMI Nonprofit Kft. kifejezetten kizárja.

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Partnerünk!

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint az építési termékek területén feljogosított jóváhagyó, illetve kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet az alábbiakra hívja fel a szíves figyelmüket.

A közelmúltban több esetben derült fény arra, hogy az ÉMI által kiadott dokumentumokat/okiratokat sajnálatos módon hamisítják. Fentiek okán kérjük, hogy a különböző eljárások során Önök elé kerülő, az ÉMI által kiadott dokumentumok (pl. Építőipari Műszaki Engedély, Megfelelőségi Tanúsítvány, Üzemi gyártásellenőrzési Tanúsítvány, stb.) érvényességét és valódiságát az ÉMI honlapján (www. emi.hu) található ÉMINFO adatbázisban legyenek szívesek ellenőrizni!

Budapest, 2012. július 3.

ÉMI Nonprofit Kft.

   
Cím: ÉMI Nonprofit Kft.
Informatikai Osztály
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:
 
1518 Budapest, Pf. 69.
Telefon:
 
+36 (1) 372-6168
Telefax:
 
+36 (1) 372-6108
E-mail: Informatika@emi.hu