ÉMI NONPROFIT KFT.
FELVONÓ ÉS MOZGÓLÉPCSŐ FELÜGYELET

A Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet (FMF) az ÉMI Nonprofit Kft. Minőségügyi és Marketing Igazgatóságához tartozik. A vonatkozó jogszabályok szerint vezeti a felvonókkal és mozgólépcsőkkel (mozgójárdákkal) kapcsolatos országos központi nyilvántartást.
Az illetékes miniszter – NFGM – a kijelölt szervezetek és az ellenőrök vonatkozó kormányrendeletben előírt tevékenységének szakmai felügyeletét és ellenőrzését – külön ellenőrzési terv szerint – az ÉMI (FMF) útján látja el.

 


Az FMF pénzügyi bevételei elsősorban a többször módosított 113/1998. (VI. 10.) számú Kormányrendelet által meghatározott berendezésenkénti nyilvántartási díjakból, valamint a minisztériumi megbízásos feladat(ok) végrehajtására biztosított forrásból származnak..

A Felügyelet tevékenysége döntően a következőkből áll:

 • a felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák) jogszabályokban meghatározott adatainak nyilvántartása, az ellenőrzést végzők adatfelvételének koordinálása;
 • a jogszabályokban és szabványokban meghatározott vizsgálati tevékenység szakmai felügyelete, szükség szerinti javító intézkedések kezdeményezése, a végrehajtás kontrollja;
 • együttműködés az építésügyi hatóságokkal és a szakmai felügyeletet gyakorló minisztériumokkal;
 • az ellenőri engedélyek és névjegyzékek kiadása, visszavonása, nyilvántartása;
 • a kötelező műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok teljes körűségének ellenőrzése, a szükség szerinti hatósági eljárások kezdeményezése, nyomon követése;

 

A fényképsorozat megtekintéséhez kattintson ide!

 • a vizsgálatok és a bejelentett balesetek elemzése során feltárt lényeges műszaki hiányosságok megszüntetésének elősegítése, a szükséges tennivalók meghatározása;
 • a vizsgálatokat végzők tevékenységének szakmai koordinálása, egységes vizsgálati követelmények kidolgozása, elterjesztése, szükség esetén számonkérése;
 • a vizsgálatok szakszerűségének ellenőrzése, a szükséges javító intézkedések kezdeményezése, nyomon követése;
 • a szakterületen előforduló műszaki panaszos esetek kivizsgálása, a szükséges intézkedés meghatározása;
 • folyamatos tájékoztatás, szaktanácsadás a berendezések vizsgálatával kapcsolatosan, szakmai útmutatók készítése;
 • a műszaki kérdésekben kialakult viták eldöntése, szükség szerint az illetékes minisztérium felé állásfoglalás-kérés kezdeményezése;
 • aktív részvétel a szabványosítási munkákban;
 • a berendezések nyilvántartásához kapcsolódó, a szakminisztérium által jóváhagyott adatok publikálása;
 • előadások, bemutató k, szakm ai tovább képzések szervezése;
 • felvonószakértői-, a felügyelői-, és a karbantartó-szerelői vizsgát tett személyek nyilvántartása;
 • szakterület érdekképviselete különböző fórumokon.

Az FMF tevékenységével döntően a felvonók és mozgólépcsők megfelelő biztonságos üzemeltetését kívánja közvetett és közvetlen módszerekkel elősegíteni, illetve azok használatának baleseti veszélyeit csökkenteni.

  
Cím:ÉMI Nonprofit Kft.
Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet
1066 Budapest, Weiner Leó u 4.
Levélcím:1391 Budapest, Pf: 203
Telefon:+36 (1) 312-2186
Telefax:
 
+36 (1) 312-2799
E-mail:FMF@emi.hu

Felügyelet vezető:
E-mail:

Darabos Zoltán
ZDarabos@emi.hu