Magyar Építésügyi Technológiai Platform
 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. hosszas előkészítő munkálatainak eredményeként – európai mintára – 2007. szeptember 26-án megalakult a Magyar Építésügyi Technológiai Platform (MÉTP). Célja, hogy az építésügy területén hatékony keretet biztosítson az érdekeltek széles körének együttműködésére a kutatás és innováció továbbfejlesztéséhez.

A MÉTP az Európai Építésügyi Technológiai Platform (ECTP) nemzeti platformjaként, annak stratégiai irányvonalai mentén, egyúttal a hazai építésügy sajátosságait szem előtt tartva kíván tevékenykedni, annak érdekében, hogy megoldásokat találjon az épített környezettel kapcsolatos jövőbeli társadalmi szükségletek kielégítésére, a társadalmi szempontok tudatosságának növelésével. Keretet biztosít az iparvállalatok, a kutatóintézetek, az egyetemek és a civil szakmai szervezetek közötti tartós partnerkapcsolatok kiépítésére. Az együttműködésben résztvevők meghatározzák a közép és hosszú távú kutatási és technológiafejlesztési célokat, továbbá kijelölik a célok eléréséhez vezető utat.

A MÉTP szoros kapcsolatot tart fenn az Európa 25 országában működő társszervezetekkel és az ECTP-vel. A Platform projektmenedzsere a MÉTP nemzeti delegáltja rendszeresen részt vesz az ECTP munkájában. Ezzel biztosítható, hogy a magyar igények és elképzelések az uniós szintű stratégiai tervekbe bekerüljenek, valamint az uniós eredmények a magyar platform szereplői számára közvetlenül hozzáférhetőek és hasznosíthatóak legyenek.

A MÉTP hét fókuszterületen működik az ECTP működési modelljét követve. A négy függőlegesen jelzett fókuszterület az ipar egyes szegmenseit célozza, míg a három vízszintesen jelzett fókuszterület a különböző megközelítések integrálását, harmonizálását segíti az életminőség, az építőanyagok, továbbá az eljárások és infokommunikációs technológiák vonatkozásában.

A MÉTP célja, rendeltetése:

  • a tudomány és az ipar közötti híd építése a nagy-, közép- és kisvállalkozások, az egyetemek, kutatóintézetek és a szakmai szövetségek bevonásával;
  • a kis- és középvállalkozások bevonása és szervezése az innovatív programokba és K+F tevékenységekbe;
  • a tudás és technológia átadása a nemzetek közötti, kiemelten az európai kutatási programokban való részvétel útján;
  • aktív részvétel a törvények és rendeletek előkészítésében, a nemzeti gazdaság¬fejlesztési, illetve K+F programokban;
  • az európai és a nemzeti szint közötti kohézió erősítése a stratégiák, programok és támogatások területén, figyelembe véve a regionális kapcsolatrendszer lehetőségeit;
  • részvétel az ECTP tevékenységében.

A Platform szerepe, hogy ernyőszervezetként az építésügy teljes spektrumában keretet biztosítson az iparvállalatok, a kutatóintézetek, az egyetemek, a civil szakmai szervezetek és a hatóságok közötti tartós partnerkapcsolatok kiépítésére.

A 2009. évi helyzetképhez tartozik, hogy az építési szakterületnek a nemzetgazdaságban elfoglalt jelentőségétől vezérelve az ÉMI az idevonatkozó állami támogatásért pályázatot nyújtott be és nyert el. E támogatás alapvetően fontos forrásul szolgálhat a munka felgyorsításához.

 

Önálló honlappal rendelkezik, ahonnan a friss információk elnyerhetőek:

www.epitesugyiplatform.hu

Jelenleg három témában folyik intenzív munka:

  • Stratégiai Kutatási Terv kidolgozása,
  • Megvalósítási Terv elkészítése,
  • A Platform tagjai összefogásával innovációs-információs építésügyi klaszter szervezése.

 

 Koordináló szervezet


 
 
ÉMI Nonprofit Kft.
METP Projektiroda
Nagyné Kozák Melinda projektmenedzser
Cím:  1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:  1518 Budapest, Pf. 69.

Projektmenedzser: 

Nagyné Kozák Melinda
Telefon: +36 (1) 372-6194
E-mail: info@epitesugyiplatform.hu

 

 Fókuszterület koordinátorok  
    
1. Föld alatti építés
  Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
  Barkács Gyula műszaki ügyvivő
Telefon: +36 (1) 201-0333
E-mail: evosz.bgy@mail.datanet.hu
    
2. Városok és építmények
  Magyar Ingatlan Tanács
  dr. Sztranyák József elnök
Telefon: +36 (1) 269-1678
E-mail: info@mitmail.hu
    
3. Életminőség
  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
  dr. Matolcsy Károly Műszaki és Tudományos Igazgató
Telefon: +36 (1) 372-6521
E-mail: kmatolcsy@emi.hu
    
4. Építőanyagok
  Magyar Építőanyagipari Szövetség
  dr. Pálvölgyi Tamás ügyvezető
Telefon: +36 (1) 201-6682
E-mail: measz@mcsz.hu
    
5. Hálózatok
  COLAS-HUNGÁRIA Zrt.
  Puchard Zoltán technológiai igazgató
Telefon: +36 (1) 430-3010
E-mail: puchard.zoltan@colashun.hu
    
6. Kulturális örökség
  Sz-építők Kft.
  Sághi Attila ügyvezető
Telefon: +36 (1) 309-0348
E-mail: saghi.attila@sz-epitok.hu
    
7. Eljárások és infokommunikációs technológiák
  Óbuda-Újlak Zrt.
  Horváth György osztályvezető
Telefon: +36 (1) 250-0105
E-mail: horvath.gyorgy@obuda-ujlak.hu