ÉMI NONPROFIT KFT.
TANÚSÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI IRODA

Amit az ÉMI Nonprofit Kft. megfelelőség igazolási eljárásáról tudni kell:

Az építési termékek megfelelőség igazolását az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.) az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján végzi.

Az Építési Termék Irányelv előírásainak alkalmazásáról a többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény) 41. §-a, valamint az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet intézkedik.

A megfelelőség igazolását az ÉMI Nonprofit Kft. – tanúsításra, vizsgálatra és ellenőrzésre – a NFGM által kijelölt (Kijelölési Okirat száma: 138/2009) és az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified body number: 1415) végzi.
 

Az ÉMI Nonprofit Kft. kijelölt/bejelentett szervezetként végzett feladatai (A tanúsító/ellenőrző szervezet feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda látja el. A vizsgáló szervezet feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. Központi laboratórium szakági és területi laboratóriumai végzik.) a lehetséges megfelelőség igazolási módozatok értelmében:
 

 • (1) (1+) a termék megfelelőségének tanúsítása az alábbiak alapján:
 • a termék első típusvizsgálata;
 • az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata
 • az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása;
 • a műszaki specifikáció által meghatározott esetekben, az üzemben, a kereskedelmi fogalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbasze-rű vizsgálata (1+).
 • (2) (2+) az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása az alábbiak alapján:
 • az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata
 • az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása (2+).
 • (3) a termék első típusvizsgálata.

A meghatározott műszaki területen, a megfelelőség igazolás keretében az ÉMI Nonprofit Kft. által végzett szolgáltatások minden kérelmező számára egyenlő feltételekkel érhetőek el.

Az ÉMI Nonprofit Kft. megbízást szakmai okból (pl. a kért feladatra a kijelölés vagy a bejelentés nem vonatkozik) vagy irreális határidőre való teljesítési igény esetén - kellő indokoltság alapján - utasíthat vissza.

Az ÉMI Nonprofit Kft. a megfelelőség igazolás keretében végzett tevékenységét szerződés alapján, díjazás ellenében végzi, előre meghatározott díjtételek szerint.

Az ÉMI Nonprofit Kft. megfelelőség igazolási egységcsomagot rendszeresített, amelynek részei az alábbi dokumentumok:

 • Tájékoztató az ÉMI Nonprofit Kft. építési termékek megfelelőség igazolási eljárásáról;
 • Általános Szerződési Feltételek (terméktanúsítás)
 • Általános Szerződési Feltételek (üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás)
 • Megfelelőség igazolási díjszabás
 • Az általános felhasználású cement jogszerű f o rgal mazása az Európai Unió területén belül. A forgalomba hozásban érdekeltek felelősségi köre.

és a kérelmezés megindításához rendszeresített formanyomtatványok:

 • Kérelem (megbízás)
  (KBiA-IV-10)
 • Dokumentumjegyzék.
  A gyári gyártásszabályozást leíró dokumentumok (gyártásellenőrzési dokumentáció) jegyzéke
  (KBiA-IV-10.1)
 • Cementre vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtat-vány
  (KBiA-IV-10.2)
 • Adalékanyagra vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező forma-nyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.3)
 • Falazóelemre vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező forma-nyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.4)
 • Habarcsra vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.5)
 • Építési mészre vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelme-ző formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.6)
 • Geotextiliára vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.7)
 • Vízszigetelő lemezre vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.8)
 • Vízszigetelő lemezre vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.9)
 • Hőszigetelő anyagra vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.10)
 • Padlóburkoló anyagra vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.11)
 • Kéményekre, füstgáz-vezetékekre és kapcsolódó termékekre vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.12)
 • Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékekre vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.13)
 • Tűzriaszró/észlelő, rögzitett tűzoltó, tűz és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékekre vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.14)
 • Adalékkeverékekre vonatkozó EK-Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.15)
 • Fémből készült anyagokra és segédanyagokra vonatkozó EK-Üzemi gyátrtásellenőrzésési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.16)
 • Gyári kötésű kompozit vagy szendvicspanel termékekre vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.17)
 • Betonvédő és javító termékekre vonatkozó EK-Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.18)
 • Golyóálló ragasztott biztonsági üvegre vonatkozó EK-Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
  (KBiA-IV.1-10.19)
   

 

Az egységcsomag ingyenes, elérhető az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu), illetve beszerezhető az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási és Ellenőrzési Irodájától.

A megfelelőség igazolása

{(1) és (1+) módozat esetén} a termék megfelelőségének igazolása
EK-MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY vagy MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY kiadásával valósul meg.
(ÉMI Nonprofit Kft., mint kijelölt / bejelentett tanúsít ó szervezet feladata.)

A kiadott terméktanúsítványok adatai az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) - az ÉMINFO adatbázisban -, "Termék Tanúsítványok" címszó alatt közzétettek.


{(2) és (2+) módozat esetén} az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének igazolása EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY vagy ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY kiadásával valósul meg.
(ÉMI Nonprofit Kft., mint kijelölt / bejelentett tanúsító szervezet feladata.)

A kiadott üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványok adatai az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) - az ÉMINFO adatbázisban -, "Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványok" címszó alatt kerülnek közzétételre.


{(3) módozat esetén } a termék e lső típusvizsgálatának igazolása ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV kiadásával valósul meg.
(ÉMI Nonprofit Kft., mint kijelölt / bejelentett vizsgáló szervezet feladata.)


{(1), (1+), (2), (2+),(3), (4) módozat esetén} Szállítói megfelelőségi nyilatkozat alapján.

A termék megfelelőségének igazolása EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT vagy SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT kiadásával.

A SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT tartalmával és kiállításával kapcsolatos követelményeket az Építési Termék Irányelv III. melléklet 4.3. pontja / a R. 5. melléklet 2. pontja tartalmazza.
(A szállító - nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének - feladata.)
 

(Az EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT feljogosítja a gyártót a CE jelölés elhelyezésére.)

  
Cím:ÉMI Nonprofit Kft.
Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:1518 Budapest, Pf. 69.
Telefon:+36 (1) 372-6124
+36 (1) 372-6155
Telefax:+36 (1) 372-6154
 
E-mail:Tanusitas@emi.hu


Irodavezető:
E-mail:


Pataki Erika
EPataki@emi.hu