ÉMI NONPROFIT KFT.
SZERKEZETTUDOMÁNYI ÉS ENERGETIKAI DIVÍZIÓ
TARTÓSZERKEZETI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY ÉS TARTÓSZERKEZETI SZAKÁGI LABORATÓRIUM


A Tartószerkezeti Tudományos Osztály mint az ÉMI Nonprofit Kft. egyik központi szakági egységének fő tevékenységei:

 • alkalmassági vizsgálatok;
 • építési termékvizsgálatok;
 • mérnöki szakértés, szaktanácsadás;
 • speciális szerkezettípusok, kiemelt egyedi létesítmények szakértői vizsgálata.


Alkalmassági vizsgálatok

A termékvizsgálatoknál megjelölt termékcsoportokra.


Építési termékvizsgálatok

E tevékenységi kör végzésére jogosultságot a NAT által történő akkredáció és a GM által történt kijelölés alapozza meg. Az építési termékvizsgálat vonatkozhat termékegyedre, terméktételre, termékcsoportra teljeskörűen, vagy ezek egy vagy több termékjellemzőjének vizsgálatára.

A termékvizsgálat szolgálhat – fentiek szerinti módon –

 • a termék vagy jellemzői megfelelőségének igazolására;
 • a gyártói megfelelőségi nyilatkozat megalapozására;
 • a terméktanúsítás megalapozására

az alábbi termékcsoportokban:

 • lakó, közösségi, ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi épületek tartószerkezetei., ezen belül:
 • előregyártott vasbeton épületelemek;
 • előregyártott vasbeton vázrendszerek;
 • acélszerkezetű épületvázak és szekunder komponensek;

  A kép eredeti nagyságában való megtekintéséhez kattintson ide!

   

 • kerámia- és könnyűbeton falazatok és födémek;

  A kép eredeti nagyságában való megtekintéséhez kattintson ide!

   

 • közmű- és mélyépítési műtárgyak, vonalas létesítmények és elemek;
 • távközlési és energia átviteli rendeltetésű tartószerkezeti elemek;
 • építési állványok;
 • műanyag vezetékelemek, és idomok;
 • mélyépítési szigetelések;
 • földművek víztelenítő és szilárdító rendszerei.

Mérnöki szakértés, szaktanácsadás az alábbi feladatkörökben:

 • épületdiagnosztikai vizsgálatok;
 • egyedi káresetek szakértése;

  A kép eredeti nagyságában való megtekintéséhez kattintson ide!

   

 • épületrehabilitációs feladatok;
 • épületek egyéb degradációs jelenségeivel (martinsalak, gázbeton, szénsalakbeton stb.) kapcsolatos szerkezeti problémák.

Speciális szerkezettípusok, kiemelt egyedi létesítmények szakértői vizsgálata:

 • ba uxitbeton anyagú lakóépületek idő szakos vizsgálata és nyilvántartása;
 • IMS szerkezetű épületek állapotvizsgálata;
 • szakértői feladatok a Paksi Atomerőmű építészeti állapotfelügyeletével és élettartam meghosszabbításával kapcsolatos programokban.

A munkatársak idegennyelvi felkészültsége révén az osztály képes a fent megjelölt valamennyi részterületen írásos és szóbeli kommunikációra német és angol nyelven. Az osztály kezelésében álló Tartószerkezeti és Mélyépítési Laboratórium alkalmas rúdszerű hajlított-nyomott tartóelemek kísérleti vizsgálatára is.

  
Cím:ÉMI Nonprofit Kft.
Tartószerkezeti és Mélyépítési Tudományos Osztály
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:
 
1518 Budapest, Pf. 69.
Telefon:
 
+36 (1) 372-6166
Telefax:
 
+36 (1) 372-6137
E-mail:Tartoszerk@emi.hu

osztályvezető:
E-mail:

Király Péter
Kiraly@emi.hu