AMIT A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁSRÓL TUDNI KELL

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) az az irat, amely az építési termék tűzvédelmi jellemzőit, valamint tűzvédelmi alkalmazási feltételeit igazolja.

A tűzvédelem és polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 43/2004. (VII. 7.) BM rendelettel módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet előírja, hogy építési termék akkor építhető be, használható, ha annak tűzvédelmi megfelelőségét kijelölt tanúsító szervezet tanúsította. Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4.§ c) pontja alapján a megfelelőség igazolás alapját – amennyiben az építési termékre vonatkozóan nincs érvényben honosított, harmonizált szabvány vagy Európai Műszaki Engedély – az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) képezi.

Az építési termékre vonatkozó Építőipari Műszaki Engedély kiadására, mint kijelölt szervezet, kizárólag az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.) jogosult.

Az ÉME kötelezett termékek esetén az ÉME kiadásával együtt az építési termék tűzvédelmi jellemzőit, valamint tűzvédelmi alkalmazási feltételeit is tartalmazó Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolást (TMI), a nem ÉME kötelezett termékek (pl. felvonóakna-ajtók) esetében Vizsgálati jegyzőkönyvet és Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolást fog kiadni.

A TMI nem pótolja a gyártáshoz, forgalomba hozatalhoz, alkalmazáshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - hatósági engedélyt (pl. Építőipari Műszaki Engedélyt), szakhatósági állásfoglalást, illetve egyetértést.

Az ÉMINFO adatbázisban az érvényes és az érvénytelen Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolások adatbázisait nézheti meg. Az adatbázison belül lehetősége van a kiadott okirat megtekintésére is.

   
Cím: ÉMI Nonprofit Kft.
Tűzvédelmi Tudományos Osztály
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:
 
1518 Budapest, Pf. 69.
Telefon:
 
+36 (1) 372-6164
Telefax:
 
+36 (1) 372-6156
E-mail: Tuzvedelem@emi.hu