AMIT A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYRÓL TUDNI KELL

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) olyan irat, amely igazolja, hogy az új építési anyag, szerkezet, építési mód megfelel a jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján a belügyminiszter a 27/1997. (IV. 10.) BM rendeletben határozta meg a Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokat. A rendelet hatálya egyebek mellett kiterjedt az új építési anyagokat, szerkezeteket, építési módokat gyártó, forgalmazó magán- és jogi személyekre, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire is.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályozásról szóló 15/2004. (V. 21.) BM rendelet – amely a tűzoltó technikai termék, a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi megfelelőségének tanúsítására vonatkozik – érvénybe lépésével a 27/1997. (IV. 10.) BM rendelet – melynek hatálya a fentieken túlmenően az építési anyagra, szerkezetre, építési módra is kiterjedt – hatályát vesztette.

Az ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratóriuma – a fentiekre való tekintettel – 2005. január 1-je óta nem ad ki TMT-t. A kiadott TMT-k a lejárati idejükig továbbra is érvényben maradnak.

A 15/2004. (V. 21.) BM rendelet alapján az ÉMI Nonprofit Kft. Aktív Tűzvédelmi Laboratóriuma – a fent felsorolt termékek, készülékek, gépek, berendezések vonatkozásában – továbbra is ki ad TMT-t.

A TMT nem pótolja a gyártáshoz, forgalomba hozatalhoz, alkalmazáshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - hatósági engedélyt (pl. Építőipari Műszaki Engedélyt), szakhatósági állásfoglalást, illetve egyetértést.

Az ÉMINFO adatbázisban az érvényes és az érvénytelen Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítások adatbázisait nézheti meg. Az adatbázison belül lehetősége van a kiadott okirat megtekintésére is.

   
Cím: ÉMI Nonprofit Kft.
Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:
 
1518 Budapest, Pf. 69.
Telefon:
 
+36 (1) 372-6572
Telefax:
 
+36 (1) 372-6113
E-mail: Aktivtuz@emi.hu