AMIT A TERMÉKTANÚSÍTVÁNYRÓL TUDNI KELL

  Az építési termékek megfelelőség igazolását az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.) az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján végzi.

Az Építési Termék Irányelv előírásainak alkalmazásáról a többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény) 41. §-a, valamint az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet intézkedik.

A megfelelőség igazolását az ÉMI Nonprofit Kft. – tanúsításra*, ellenőrzésre* és vizsgálatra** – a NFGM által kijelölt (Kijelölési Okirat száma: 138/2009) és az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified body number: 1415) végzi a lehetséges megfelelőség igazolási módozatok*** alapján.

*A Terméktanúsító Szervezet, Ellenőrző Szervezet tevékenységét a Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda látja el.
 **A vizsgáló szervezet feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. Központi laboratórium szakági és területi laboratóriumai végzik. 
***Építési Termék Irányelv III. melléklet / (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. melléklet, illetve BIZOTTSÁGI HATÁROZAT szerint.


Az ÉMI Nonprofit Kft. - kijelölt és bejelentett - tanúsító-, ellenőrző- és vizsgáló szervezetként végzett feladatai, az alkalmazott megfelelőség igazolási módozat(ok) értelmében:

(1) (1+) a termék tanúsítása az alábbiak alapján:

o a termék első típusvizsgálata;
o az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
o az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása;
o a műszaki specifikáció által meghatározott esetekben, az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata (1+);


*a műszaki specifikációban a tervezett felhasználási területre vonatkozó, BIZOTTSÁGI HATÁROZAT szerinti


A megfelelőség igazolása:

- Terméktanúsítás alapján {(1) és (1+) módozat esetén}
A termék megfelelőségének igazolása EK-MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY vagy MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY kiadásával. (Terméktanúsító Szervezet által.)

Az ÉMI Nonprofit Kft. megfelelőség igazolási egységcsomagot rendszeresített, amelynek részei az alábbi dokumentumok:

- Tájékoztató az ÉMI Nonprofit Kft. építési termékek megfelelőség igazolási eljárásáról
- Általános Szerződési Feltételek (Terméktanúsítás)
- Megfelelőség igazolási díjszabás
- Az általános felhasználású cement jogszerű forgalmazása az Európai Unió területén belül. A forgalomba hozásban érdekeltek felelősségi köre.

és a kérelmezés megindításához használatos formanyomtatványok:

- Kérelem (megbízás)
(KBiA-IV-10)
- Dokumentumjegyzék.
A gyári gyártásszabályozást leíró dokumentumok (gyártásellenőrzési dokumentáció) jegyzéke
(KBiA-IV-10.1)
- Cementre vonatkozó EKMegfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
(KBiA-IV-10.2)
- Vízszigetelő lemezre vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
(KBiA-IV.1-10.8)
- Hőszigetelő anyagra vonatkozó EK-Megfelelőségi ta n ú sít ványt kérelmező formanyomtatvány
(KBiA-IV.1-10.10)
- Padlóbur koló anyagra vonatkozó EK-M egfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
(KBiA-IV.1-10.11)
- Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, tűz és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékekre vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány
(KBiA-IV.1-10.14)

A Megfelelőség igazolási egységcsomag dokumentumai elérhetők az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján, illetve beszerezhetők az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási és Ellenőrzési Irodájától.

A használatos formanyomtatványok elérhetők az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján, illetve beszerezhetők az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási és Ellenőrzési Irodájától.

A kiadott, visszavont vagy felfüggesztett tanúsítványokat nyilvántartjuk: az ÉMINFO Termék Tanúsítványok csoportosításban, és az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján közzétesszük.

 

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Partnerünk!

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint az építési termékek területén feljogosított jóváhagyó, illetve kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet az alábbiakra hívja fel a szíves figyelmüket.

A közelmúltban több esetben derült fény arra, hogy az ÉMI által kiadott dokumentumokat/okiratokat sajnálatos módon hamisítják. Fentiek okán kérjük, hogy a különböző eljárások során Önök elé kerülő, az ÉMI által kiadott dokumentumok (pl. Építőipari Műszaki Engedély, Megfelelőségi Tanúsítvány, Üzemi gyártásellenőrzési Tanúsítvány, stb.) érvényességét és valódiságát az ÉMI honlapján (www. emi.hu) található ÉMINFO adatbázisban legyenek szívesek ellenőrizni!

Budapest, 2012. július 3.

ÉMI Nonprofit Kft.

  
Cím:ÉMI Nonprofit Kft.
Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím:1518 Budapest, Pf. 69.
Telefon:+36 (1) 372-6124
+36 (1) 372-6155
Telefax:+36 (1) 372-6154
 
E-mail:Tanusitas@emi.hu