Honlapunkon sütiket (cookie) használunk, hogy a kiszolgálást személyre szabhassuk, és szolgáltatásaink minőségét folyamatosan javíthassuk.
Böngészője beállításával tilthatja a sütik használatát. Szolgáltatásaink igénybe vételével tudomásul veszi a fentieket. További részletek | Rendben
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Pályázati információk
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Kivonat az ÉMI Nonporfit Kft. munkavédelmi szabályzatából

Más gazdálkodó szervezet dolgozói által a Társaság területén végzett munkára vonatkozó munkavédelmi előírások, a látogatók számára biztosítandó munkavédelmi feltételek.

  • a Társaság területén idegen vállalatok, szervek dolgozói által végzett tevékenység munka és egészségvédelmi kérdéseit az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi Törvény előírásai alapján kell rögzíteni. A külső vállalatokkal, személyekkel olyan szerződést kell kötni, amely tartalmazza a két szervezet munkavédelmi feladatait, a dolgozók közvetlen irányításáért felelős vállalat, intézet, személy stb. megjelölését. Az idegen vállalati dolgozó tevékenységéért és munkavédelméért saját vállalati vezetője a felelős.
  • a Társaság MvSZ. (munkavédelmi szabályzat) foglaltak betartása az idegen Vállalat dolgozóira is kötelező (megismertetéséről a helyi felelős vezetőnek kell gondoskodnia)
  • a külső Vállalat tevékenységének munkavédelmi ellenőrzését a szerződésben megjelölt felelős személy végzi
  • a Vállalkozók helyi munkavédelmi megbízottját az érintett munkaterület vezetője oktatja ki a Társaság speciális munkavédelmi előírásairól. Ezt írásban rögzíteni kell.
  • a látogató személy, vagy csoport a Társaság területén kíséret nélkül nem közlekedhet. A látogatók biztonságáért a kijelölt kísérő személy a felelős. A csoportos vagy egyéni látogatás résztvevői részére a munkaterület jellegétől függően személyi védőfelszerelést kell biztosítani. A munka veszélyeire fel kell hívni a figyelmüket . A kísérőt a meglátogatott Egység vezetője jelöli ki.

A veszélyes munkahelyre történő belépés korlátozása

A fokozott balesetveszély, az egészség károsodás elkerülése, a társadalmi tulajdon védelme, vagy egyéb fontos szempont indokolttá teszi a Társaság egyes területeire az oda be nem osztott, az idegenek belépésének tiltását.

Az alábbiakban felsorolt munkahelyekre csak az oda beosztottak, illetve ellenőrzéssel vagy felügyelettel megbízottak léphetnek be:

  • kompresszor és kazánház
  • villamos áramátalakító és kapcsoló helyiség
  • gázóra helyiség
  • raktár helyiségek
  • emelő és anyagmozgató gépek hatósugara

A Társaság teljes területén a közlekedési szabályok és a KRESZ előírásai szigorúan betartandóak.

 

2015. október 22.

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 1 372 6111
E-mail: info@emi.hu

Hirdetmények

Eladó szegedi ingatlan

Partnereink, támogatóink

Széchenyi 2020 Pályázóknak Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektjeink

KEOP-7.9.0/12-2014-0035 Az Erzsébet-program végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális campusok létrehozásáról szóló Kormány előterjesztésben nevesített egyes létesítmények energiahatékonysági beruházásainak előkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0015 Állami közfeladat-ellátásban alkalmazandó energiamenedzsment eszközök elemzése és széleskörű alkalmazásukra fejlesztési program kidolgozása
KEOP-7.9.0/12-2013-0016 A Termékpálya alapú modellek integrálása a kistelepülési energiagazdálkodási rendszerek kialakításába
KEOP-7.9.0/12-2013-0017 A Nemzeti Megújuló Energiatérkép elkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0034 Zöld Monitoring Program: stratégiai és értékelési keretrendszer az EU támogatású projektek zöldgazdaság-fejlesztési és éghajlatvédelmi teljesítményértékeléséhez
KEOP-7.9.0/12-2013-0035 Fenntartható települési energiagazdálkodási modellek és fejlesztési program kidolgozása a 40.000 lélekszám feletti települések számára
Copyright © 2012-2016 ÉMI