Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Pályázati információk
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Kivonat az ÉMI Nonporfit Kft. munkavédelmi szabályzatából

Más gazdálkodó szervezet dolgozói által a Társaság területén végzett munkára vonatkozó munkavédelmi előírások, a látogatók számára biztosítandó munkavédelmi feltételek.

  • a Társaság területén idegen vállalatok, szervek dolgozói által végzett tevékenység munka és egészségvédelmi kérdéseit az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi Törvény előírásai alapján kell rögzíteni. A külső vállalatokkal, személyekkel olyan szerződést kell kötni, amely tartalmazza a két szervezet munkavédelmi feladatait, a dolgozók közvetlen irányításáért felelős vállalat, intézet, személy stb. megjelölését. Az idegen vállalati dolgozó tevékenységéért és munkavédelméért saját vállalati vezetője a felelős.
  • a Társaság MvSZ. (munkavédelmi szabályzat) foglaltak betartása az idegen Vállalat dolgozóira is kötelező (megismertetéséről a helyi felelős vezetőnek kell gondoskodnia)
  • a külső Vállalat tevékenységének munkavédelmi ellenőrzését a szerződésben megjelölt felelős személy végzi
  • a Vállalkozók helyi munkavédelmi megbízottját az érintett munkaterület vezetője oktatja ki a Társaság speciális munkavédelmi előírásairól. Ezt írásban rögzíteni kell.
  • a látogató személy, vagy csoport a Társaság területén kíséret nélkül nem közlekedhet. A látogatók biztonságáért a kijelölt kísérő személy a felelős. A csoportos vagy egyéni látogatás résztvevői részére a munkaterület jellegétől függően személyi védőfelszerelést kell biztosítani. A munka veszélyeire fel kell hívni a figyelmüket . A kísérőt a meglátogatott Egység vezetője jelöli ki.

A veszélyes munkahelyre történő belépés korlátozása

A fokozott balesetveszély, az egészség károsodás elkerülése, a társadalmi tulajdon védelme, vagy egyéb fontos szempont indokolttá teszi a Társaság egyes területeire az oda be nem osztott, az idegenek belépésének tiltását.

Az alábbiakban felsorolt munkahelyekre csak az oda beosztottak, illetve ellenőrzéssel vagy felügyelettel megbízottak léphetnek be:

  • kompresszor és kazánház
  • villamos áramátalakító és kapcsoló helyiség
  • gázóra helyiség
  • raktár helyiségek
  • emelő és anyagmozgató gépek hatósugara

A Társaság teljes területén a közlekedési szabályok és a KRESZ előírásai szigorúan betartandóak.

 

2015. október 22.

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Partnereink, támogatóink

Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC
Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont
BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektjeink

KEOP-7.9.0/12-2014-0035 Az Erzsébet-program végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális campusok létrehozásáról szóló Kormány előterjesztésben nevesített egyes létesítmények energiahatékonysági beruházásainak előkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0015 Állami közfeladat-ellátásban alkalmazandó energiamenedzsment eszközök elemzése és széleskörű alkalmazásukra fejlesztési program kidolgozása
KEOP-7.9.0/12-2013-0016 A Termékpálya alapú modellek integrálása a kistelepülési energiagazdálkodási rendszerek kialakításába
KEOP-7.9.0/12-2013-0017 A Nemzeti Megújuló Energiatérkép elkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0034 Zöld Monitoring Program: stratégiai és értékelési keretrendszer az EU támogatású projektek zöldgazdaság-fejlesztési és éghajlatvédelmi teljesítményértékeléséhez
KEOP-7.9.0/12-2013-0035 Fenntartható települési energiagazdálkodási modellek és fejlesztési program kidolgozása a 40.000 lélekszám feletti települések számára
Copyright © 2012-2018 ÉMI