Honlapunkon sütiket (cookie) használunk, hogy a kiszolgálást személyre szabhassuk, és szolgáltatásaink minőségét folyamatosan javíthassuk.
Böngészője beállításával tilthatja a sütik használatát. Szolgáltatásaink igénybe vételével tudomásul veszi a fentieket. További részletek | Rendben
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Pályázati információk
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Tevékenységünk külföldön

Az építési termékek megfelelőség-igazolását a 89/106/EGK Irányelv, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján, – tanúsításra, vizsgálatra és ellenőrzésre – az NFGM által kijelölt (Kijelölési Okirat száma: 138/2009) és az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified body number: 1415) az ország határain kívül is végezzük.

Termék és üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása

Az ÉMI Nonprofit Kft. a megfelelőség-igazolási eljárás lefolytatásában az (1) és (1+) módozatban a termék megfelelőségének, a (2) és (2+) módozatban az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsításával a CE-jelölés alkalmazhatósága érdekében közreműködik a következő termékek területén:

 • betonacél, feszítőpászma
 • cement
 • tűzgátló ajtó
 • vízszigetelő lemez
 • emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező csövek, szelepek, védelmi és biztonsági eszközök

Külföldi partnerek

A tanúsítási eljárás keretében az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és folyamatos felügyeletét a termék előállítását jól ismerő, tapasztalt ellenőr kollégáink bevonásával az alábbi országokban működő gyártóhelyeken látjuk el:

 • Ausztria
 • Bosznia
 • Csehország
 • Hollandia
 • Horvátország
 • Kína
 • Lengyelország
 • Németország
 • Olaszország
 • Románia
 • Spanyolország
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Törökország
 • Ukrajna

A tanúsítás feltétele

A tanúsítási folyamat során a gyártó szervezet igazolja, hogy az üzemi gyártásellenőrzési rendszere alkalmas az adott követelményeket folyamatosan kielégítő termék előállítására, illetve a terméke megfelel a vonatkozó műszaki specifikáció (harmonizált szabvány hiányában a magyarországi forgalmazáshoz szükséges Építőipari Műszaki Engedély, ÉME) előírásainak.

Üzem és az üzemi gyártásellenőrzés a helyszínen

Az ÉMI Nonprofit Kft. az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés során ellenőrzi és értékeli, hogy a gyártó a gyártásellenőrzési dokumentációnak megfelelően végzi-e a tevékenységét, továbbá a gyártó által végzett ellenőrzések és vizsgálatok alkalmasak-e a termék megfelelőségének megállapítására. Megállapítja, hogy a gyártó rendelkezik-e azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek a követelményeknek megfelelő termék előállításához, és megvannak-e az üzemi gyártásellenőrzések, a végtermék ellenőrzés elvégzésének tárgyi és személyi feltételei, valamint azt, hogy termék első típusvizsgálata alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó műszaki specifikáció előírásainak.

Az ellenőrzés alapvetően a termékekre vonatkozó műszaki specifikációban előírt tulajdonságokat érintő folyamatokra terjed ki.

Az eljárást lefolytató ellenőr az üzemi gyártásellenőrzés során keletkezett feljegyzéseknél megállapítja, hogy a gyártási folyamatról és az üzemi gyártásellenőrzésről készült feljegyzések alapján a gyártó felelősséggel nyilatkozhat-e a termék megfelelőségéről, és a nem megfelelő termék esetén végrehajtott intézkedések kizárták-e annak lehetőségét, hogy nem megfelelő termék került kiszállításra.

A folyamat lezárásaként az ÉMI Nonprofit Kft. a termék megfelelőségének igazolására MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY-t, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének igazolására ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY-t kiadmányoz.

Hirdetmények

Eladó szegedi ingatlan

Partnereink, támogatóink

Széchenyi 2020 Pályázóknak Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektjeink

KEOP-7.9.0/12-2014-0035 Az Erzsébet-program végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális campusok létrehozásáról szóló Kormány előterjesztésben nevesített egyes létesítmények energiahatékonysági beruházásainak előkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0015 Állami közfeladat-ellátásban alkalmazandó energiamenedzsment eszközök elemzése és széleskörű alkalmazásukra fejlesztési program kidolgozása
KEOP-7.9.0/12-2013-0016 A Termékpálya alapú modellek integrálása a kistelepülési energiagazdálkodási rendszerek kialakításába
KEOP-7.9.0/12-2013-0017 A Nemzeti Megújuló Energiatérkép elkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0034 Zöld Monitoring Program: stratégiai és értékelési keretrendszer az EU támogatású projektek zöldgazdaság-fejlesztési és éghajlatvédelmi teljesítményértékeléséhez
KEOP-7.9.0/12-2013-0035 Fenntartható települési energiagazdálkodási modellek és fejlesztési program kidolgozása a 40.000 lélekszám feletti települések számára
Copyright © 2012-2016 ÉMI