A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Pályázati információk
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

A MINŐSÉG MÉRHETŐ - Arculatváltás

Az ÉMI a lakosság felé nyit az idén szolgáltatásaival, így célcsoport-köre kibővül. Ez a lépés arra készteti a Társaságot, hogy egyrészt átgondolja és korszerűvé tegye eddigi kommunikációs felületeit, másrészt kibővítse arculati eszköztárát.

A feladat érinti a vizuális felületeket és a tartalomszolgáltatás stílusát, formáját is: így a digitális platformokat, a nyomtatott eszközöket és a márkahordozó felületeket egyaránt.

Most jó alkalom kínálkozik arra, hogy az ÉMI önmagát – helyét, szerepét, küldetését, stílusát és hangvételét – újrafogalmazza, majd ezeket korszerű, előremutató nyelvezettel és eszköztárral formába öntse, megszólaltassa. Szándékunk, hogy ez a lépés egyszerre hasson kifelé és befelé; emelje az ÉMI státuszát ügyfeleink előtt, és inspirálóan hasson munkatársaink körében.

Kommunikációs rendszerünk újratervezése átgondolt, mindenre kiterjedő, többlépcsős munkát igényel. Ennek a folyamatnak az első lépését tettük meg eddig: megszületett az arculat „szegletkövét” jelentő logotípia, amelyről ebben a cikkben számolunk be röviden, valamint néhány képben ízelítőt adunk a logotípia megjelenési lehetőségeiből.

 

Az ÉMI-vel kapcsolatos legfontosabb szempontok, amelyek, mint evidenciák, a „ceruzánkat vezették” – és amelyeket tudatosan és határozottan képviselnünk kell a további kommunikációtervező munka során is – a következők:

  • 100% állami tulajdononban álló,
  • közfeladatot is ellátó nonprofit gazdasági társaság,
  • mely műszaki tudományokra alapozott, gyakorlati tevékenységet végez, szolgáltatásokat nyújt.

Ezek a szerepkörök pozitív társadalmi elvárásokat vonnak maguk után, mint például objektivitást, pontosságot, kiszámíthatóságot, mérhetőséget, egyértelműséget és pártatlanságot. Jellegét tekintve pedig azt várják az ÉMI-től, hogy legyen erőteljes, tekintélyparancsoló, lényegre törő, tiszta és gyakorlatias. Ezek tehát a szervezet elválaszthatatlan attribútumai.

Ugyanakkor negatív sztereotípiák is léteznek, amiket szeretnénk elkerülni: bürokrácia, részrehajlás, lassúság, korszerűtlenség, megkerülhetőség.

Az ÉMI megjelenésének tervezése során törekszünk a vizuális közérthetőségre és a gyors felismerhetőségre, hogy értékeinket könnyen befogadhatóvá tegyük.

Ezen szempontok figyelembevételével olyan tervet dolgoztatunk ki szakemberek bevonásával, mely az építőipar karakteréhez közel áll: erőteljes, szikár és lényegre törő, továbbá klasszikus belső arányrendszert hordoz, összhatása pedig mérnöki pontosságot és strukturált, rendszerelvű gondolkodást vetít elénk. Ugyanakkor a laikus közönség számára is világosan mutatja az ÉMI elsődleges szerepkörét, amely nem más, mint épített környezetünk minőségének biztosítása, az anyagok és termékek műszaki vizsgálata és tanúsítása által.

 

A logotípiával együtt megszületett új jelmondatunk, amely tömör és célratörő: A MINŐSÉG MÉRHETŐ.

Új vizuális és kommunikációs eszközeink folyamatos szolgálatba állításával minden munkatársunk és ügyfelünk munkáját szeretnénk segíteni.

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 1 372 6111
E-mail: info@emi.hu

Kapcsolódó oldalaink

Aktuális Rendezvények

Hirdetmények

Eladó szegedi ingatlan

Partnereink, támogatóink

Széchenyi 2020 Pályázóknak Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektjeink

KEOP-7.9.0/12-2014-0035 Az Erzsébet-program végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális campusok létrehozásáról szóló Kormány előterjesztésben nevesített egyes létesítmények energiahatékonysági beruházásainak előkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0015 Állami közfeladat-ellátásban alkalmazandó energiamenedzsment eszközök elemzése és széleskörű alkalmazásukra fejlesztési program kidolgozása
KEOP-7.9.0/12-2013-0016 A Termékpálya alapú modellek integrálása a kistelepülési energiagazdálkodási rendszerek kialakításába
KEOP-7.9.0/12-2013-0017 A Nemzeti Megújuló Energiatérkép elkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0034 Zöld Monitoring Program: stratégiai és értékelési keretrendszer az EU támogatású projektek zöldgazdaság-fejlesztési és éghajlatvédelmi teljesítményértékeléséhez
KEOP-7.9.0/12-2013-0035 Fenntartható települési energiagazdálkodási modellek és fejlesztési program kidolgozása a 40.000 lélekszám feletti települések számára
Copyright © 2012-2016 ÉMI