Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Tevékenységünk külföldön

Az építési termékek megfelelőség-igazolását a 89/106/EGK Irányelv, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján, – tanúsításra, vizsgálatra és ellenőrzésre – az NFGM által kijelölt (Kijelölési Okirat száma: 138/2009) és az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified body number: 1415) az ország határain kívül is végezzük.

Termék és üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása

Az ÉMI Nonprofit Kft. a megfelelőség-igazolási eljárás lefolytatásában az (1) és (1+) módozatban a termék megfelelőségének, a (2) és (2+) módozatban az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsításával a CE-jelölés alkalmazhatósága érdekében közreműködik a következő termékek területén:

 • betonacél, feszítőpászma
 • cement
 • tűzgátló ajtó
 • vízszigetelő lemez
 • emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező csövek, szelepek, védelmi és biztonsági eszközök

Külföldi partnerek

A tanúsítási eljárás keretében az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és folyamatos felügyeletét a termék előállítását jól ismerő, tapasztalt ellenőr kollégáink bevonásával az alábbi országokban működő gyártóhelyeken látjuk el:

 • Ausztria
 • Bosznia
 • Csehország
 • Hollandia
 • Horvátország
 • Kína
 • Lengyelország
 • Németország
 • Olaszország
 • Románia
 • Spanyolország
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Törökország
 • Ukrajna

A tanúsítás feltétele

A tanúsítási folyamat során a gyártó szervezet igazolja, hogy az üzemi gyártásellenőrzési rendszere alkalmas az adott követelményeket folyamatosan kielégítő termék előállítására, illetve a terméke megfelel a vonatkozó műszaki specifikáció (harmonizált szabvány hiányában a magyarországi forgalmazáshoz szükséges Építőipari Műszaki Engedély, ÉME) előírásainak.

Üzem és az üzemi gyártásellenőrzés a helyszínen

Az ÉMI Nonprofit Kft. az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés során ellenőrzi és értékeli, hogy a gyártó a gyártásellenőrzési dokumentációnak megfelelően végzi-e a tevékenységét, továbbá a gyártó által végzett ellenőrzések és vizsgálatok alkalmasak-e a termék megfelelőségének megállapítására. Megállapítja, hogy a gyártó rendelkezik-e azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek a követelményeknek megfelelő termék előállításához, és megvannak-e az üzemi gyártásellenőrzések, a végtermék ellenőrzés elvégzésének tárgyi és személyi feltételei, valamint azt, hogy termék első típusvizsgálata alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó műszaki specifikáció előírásainak.

Az ellenőrzés alapvetően a termékekre vonatkozó műszaki specifikációban előírt tulajdonságokat érintő folyamatokra terjed ki.

Az eljárást lefolytató ellenőr az üzemi gyártásellenőrzés során keletkezett feljegyzéseknél megállapítja, hogy a gyártási folyamatról és az üzemi gyártásellenőrzésről készült feljegyzések alapján a gyártó felelősséggel nyilatkozhat-e a termék megfelelőségéről, és a nem megfelelő termék esetén végrehajtott intézkedések kizárták-e annak lehetőségét, hogy nem megfelelő termék került kiszállításra.

A folyamat lezárásaként az ÉMI Nonprofit Kft. a termék megfelelőségének igazolására MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY-t, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének igazolására ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY-t kiadmányoz.

Partnereink, támogatóink

Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC
Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont
BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy

Copyright © 2012-2018 ÉMI