Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Tevékenységünk külföldön

Az építési termékek megfelelőség-igazolását a 89/106/EGK Irányelv, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján, – tanúsításra, vizsgálatra és ellenőrzésre – az NFGM által kijelölt (Kijelölési Okirat száma: 138/2009) és az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified body number: 1415) az ország határain kívül is végezzük.

Termék és üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása

Az ÉMI Nonprofit Kft. a megfelelőség-igazolási eljárás lefolytatásában az (1) és (1+) módozatban a termék megfelelőségének, a (2) és (2+) módozatban az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsításával a CE-jelölés alkalmazhatósága érdekében közreműködik a következő termékek területén:

 • betonacél, feszítőpászma
 • cement
 • tűzgátló ajtó
 • vízszigetelő lemez
 • emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező csövek, szelepek, védelmi és biztonsági eszközök

Külföldi partnerek

A tanúsítási eljárás keretében az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és folyamatos felügyeletét a termék előállítását jól ismerő, tapasztalt ellenőr kollégáink bevonásával az alábbi országokban működő gyártóhelyeken látjuk el:

 • Ausztria
 • Bosznia
 • Csehország
 • Hollandia
 • Horvátország
 • Kína
 • Lengyelország
 • Németország
 • Olaszország
 • Románia
 • Spanyolország
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Törökország
 • Ukrajna

A tanúsítás feltétele

A tanúsítási folyamat során a gyártó szervezet igazolja, hogy az üzemi gyártásellenőrzési rendszere alkalmas az adott követelményeket folyamatosan kielégítő termék előállítására, illetve a terméke megfelel a vonatkozó műszaki specifikáció (harmonizált szabvány hiányában a magyarországi forgalmazáshoz szükséges Építőipari Műszaki Engedély, ÉME) előírásainak.

Üzem és az üzemi gyártásellenőrzés a helyszínen

Az ÉMI Nonprofit Kft. az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés során ellenőrzi és értékeli, hogy a gyártó a gyártásellenőrzési dokumentációnak megfelelően végzi-e a tevékenységét, továbbá a gyártó által végzett ellenőrzések és vizsgálatok alkalmasak-e a termék megfelelőségének megállapítására. Megállapítja, hogy a gyártó rendelkezik-e azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek a követelményeknek megfelelő termék előállításához, és megvannak-e az üzemi gyártásellenőrzések, a végtermék ellenőrzés elvégzésének tárgyi és személyi feltételei, valamint azt, hogy termék első típusvizsgálata alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó műszaki specifikáció előírásainak.

Az ellenőrzés alapvetően a termékekre vonatkozó műszaki specifikációban előírt tulajdonságokat érintő folyamatokra terjed ki.

Az eljárást lefolytató ellenőr az üzemi gyártásellenőrzés során keletkezett feljegyzéseknél megállapítja, hogy a gyártási folyamatról és az üzemi gyártásellenőrzésről készült feljegyzések alapján a gyártó felelősséggel nyilatkozhat-e a termék megfelelőségéről, és a nem megfelelő termék esetén végrehajtott intézkedések kizárták-e annak lehetőségét, hogy nem megfelelő termék került kiszállításra.

A folyamat lezárásaként az ÉMI Nonprofit Kft. a termék megfelelőségének igazolására MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY-t, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének igazolására ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY-t kiadmányoz.

Partnereink, támogatóink

Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Copyright © 2012-2018 ÉMI