Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Szervezeti felépítés

Társaságunk szervezeti felépítése és Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

  A) Adat megnevezése  
1. Hivatalos név (teljes név) ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: ÉMI Nonprofit Kft.
2. Székhely Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 180.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Telefon: +36 (26) 502 300
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Fax: +36 (26) 311 108
6. Központi elektronikus levélcím E-mail: info@emi.hu
7. A honlap URL-je Honlap: http://www.emi.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)  
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Mühlbert Kornél
Mérnöki Szolgáltatások Koordinációs vezető
(Mérnöki Szolgáltatások Koordinációs Iroda)
Telefon: +36 (26) 502 300
Fax: +36 (26) 311 108
E-mail: info@emi.hu

Napelem ügyfélszolgálat:
Telefonszám: +36-30-705-2388, 0-ás menü.
E-mail elérhetőségünk: nap@emi.hu
10. Az ügyfélfogadás rendje ÉMI vonatkozásában nem releváns

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

  A) Adat megnevezése  
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti felépítés

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

  A) Adat megnevezése  
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Mayer András János
vezérigazgató
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Szinger Csaba
gazdasági igazgató


Réthelyi Barbara Judit
koordinációs igazgató


Vass Lajos
fejlesztési igazgató


Fisi Tamás Roland
mérnöki szolgáltatásokért felelős igazgató

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

  A) Adat megnevezése  
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) ÉMI vonatkozásában nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je ÉMI vonatkozásában nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje ÉMI vonatkozásában nem releváns

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

  A) Adat megnevezése  
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

TERC IRODAHÁZ Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 9.; elérhetőség: elektronikus levélcím: terc@terc.hu)

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 9.; elérhetőség: elektronikus levélcím: terc@terc.hu)

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

TERC IRODAHÁZ Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi körei

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tevékenységi körei

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve TERC IRODAHÁZ Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Huber Krisztián ügyvezető
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke ÉMI NKft. 100%

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

  A) Adat megnevezése  
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja ÉMI vonatkozásában nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye ÉMI vonatkozásában nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása ÉMI vonatkozásában nem releváns

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

  A) Adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve ÉMI vonatkozásában nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) ÉMI vonatkozásában nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve ÉMI vonatkozásában nem releváns

1.6. *  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. *  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

  A) Adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe A közhasznú működés felügyelete:
Adóellenőrzés – Nemzeti Adó és Vámhivatal
postacím: 1373 Budapest, Pf. 561,
e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu

Államháztartásból származó támogatás felhasználásának ellenőrzése:
Állami Számvevőszék
postacím: 1364 Budapest 4., Pf. 54,
e-mail: szamvevoszek@asz.hu

Közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzés:
Szentendrei Járási Ügyészség
postacím: 2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 1.
e-mail: szentendre@mku.hu

Tulajdonosi joggyakorló szerv:
Építési és Közlekedési Minisztérium
1358 Budapest, Pf. 14.
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Kormányzati ügyfélvonal: 1818
E-mail: info@ekm.gov.hu
Sajtókapcsolat: sajto@ekm.gov.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Lásd előző adatsor.

1.7. Költségvetési szervek

  A) Adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye ÉMI vonatkozásában nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége ÉMI vonatkozásában nem releváns

 

Kapcsolattartó

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune