Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Aktív nemzetközi szakmai jelenlét

Az építésügy területén működő hazai intézmények közül az ÉMI nemzetközi kapcsolatrendszere a legszélesebb. Az ÉMI alaptevékenységével (építési termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása) és a kutatás, innovációs szerepvállalással összefüggésben a főbb európai és tengerentúli szervezetek munkájában - nemcsak tagként, hanem több esetben tisztségviselő pozícióban - vesz részt. Az ÉMI aktív szerepvállalása ezen szervezetek munkájában lehetőséget kínál a társaság piaci pozíciójának erősítésében, az élenjáró kutatásokban való részvétel kapcsán a társaság versenyképességének javításában, a szakterület érdekeinek érvényesítésében és hasonló profilú intézmények eredményeinek megismerésében.

CIB - International Council for Research and Innovation in Building and Construction – Építéságazati Kutatás-fejlesztési Nemzetközi Tanács

A szervezetet 1953-ban alapították az ENSZ közreműködésével, és különleges ENSZ tanácsadói státusszal rendelkezik.

A nemzetközi intézmény célja az építőipari ágazatban folyó kutatási és innovációs tevékenységek minőségének és hatékonyságának növelése. Társaságunk nem csak tagja a szervezetnek, de az irányító testületben is szerepet vállalunk.

https://cibworld.org/

WFTAO - World Federation of Technical Assessment Organizations – Műszaki Értékelő Szervezetek Világszövetsége

Az 1996-ban alakult, az építőipar innovációjának technikai értékelését koordináló és támogató globális hálózat a világ műszaki értékelő szervezeteit tömöríti magába. Célja az ismeretek, tapasztalatok megosztása, kapcsolatok kialakítása. A szövetségnek világszerte 22 országból vannak tagjai.

http://www.wftao.com/

EOTA - European Organization for Technical Assessments - Műszaki Értékelő Szervezetek Európai Intézménye

Az EOTA fő tevékenysége az Európai Műszaki Értékelések (ETA) kiadásával kapcsolatos összes tevékenység koordinálása, az eljárási szabályok kidolgozása, az Európai Értékelési Dokumentumok (EAD) elfogadása. Tagjai a tagállamok kormányai által feljogosított jóváhagyó szervezetek.

Az ÉMI rendszeresen és aktívan részt vesz az EOTA Műszaki Bizottságának és munkacsoportjainak munkájában és Közgyűlésének ülésein, emellett kijelölt műszaki értékelő szervezetként (TAB) és az EOTA teljes körű tagjaként jogosult Európai Műszaki Értékelések kiadására.

https://www.eota.eu/

ENBRI - European Network of Building Research Institutes – Építéstudományi Intézetek Európai Hálózata

Az 1998-ban alapított ENBRI tevékenységével arra törekszik, hogy az építésügyi kutatások az európai ütemterv (European Agenda) szilárd részét képezzék. A hálózat az építési és épített környezettel kapcsolatos témák teljes lefedettségét biztosítja, és garantálja a nemzetközi ismeretek és tapasztalatok folyamatos frissítését az építőipar számára. Az ECCREDI és az ECTP alapító és aktív tagjaként az ENBRI segítséget nyújt a konszenzusos vélemények előkészítésében, a politikai dokumentumok benyújtásában, valamint hozzájárul a bizottsági jelentések és az Európai Bizottság közleményeinek előkészítéséhez.

A 19 tagot tömörítő szervezet 2019-ben az ÉMI tudományos főmunkatársát, dr. Matolcsy Károlyt választotta elnökének, aki korábban elnökhelyettesi pozíciót töltött be a testületben.

http://www.enbri.org/

ECTP - European Construction Technology Platform – Európai Építésügyi Technológiai Platform

Az építésügy kutatási és innovációs szakterületének szervezetét 2003-ban alapították az Európai Technológiai Platformon belül. Ezt követően 26 országban alakultak meg a nemzeti platformok, és ezek sorában az ÉMI kezdeményezésére 2007 szeptemberében jött létre a Magyar Építésügyi Technológiai Platform.

http://www.ectp.org/
http://www.epitesugyiplatform.hu/

EGOLF - European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and certification – Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportja

Az EGOLF a tűzvédelem területén működő, gyakorló intézményeket, laboratóriumokat és szakembereket tömöríti össze. Tevékenysége elsősorban a passzív tűzvédelemre fókuszál.

http://www.egolf.org.uk/

7. UEAtc - Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction – Építés Ágazati Műszaki Értékelő Szervezetek Európai Szövetsége

Az építési termékek nemzeti engedélyének kiadásával foglalkozó intézmények európai szövetsége. Ezen hálózatba tömörült szervezetek elsősorban innovatív építési termékek és rendszerek alkalmassági bizonyítványát, nemzeti engedélyét állítják ki. A több mint hatvan éves szerveződésnek az ÉMI több évtizede tagja.

https://www.ueatc.eu/

Covenant of Mayors - Polgármesterek Szövetsége

A szövetség helyi és regionális önkormányzatokból álló európai mozgalom, amely önkéntes elkötelezettséget vállalt az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások saját területükön történő használata iránt.

https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home

EB CPR Acquis - Construction Products Regulation acquis - Európai Bizottság Építőanyag Szabályozási Vívmányok

A CPR Acquis célja a közösségi vívmányok esetében a felülvizsgált vagy hatályos építési termékekről szóló rendeletnek (CPR) való megfelelés biztosítása, mely a műszaki előírások Európai Bizottság általi elfogadásának alapjává válhat.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/acquis_en

 

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune